Voimauttavan vuorovaikutuksen aloitus

Ennen kuin aloitat voimauttavan vuorovaikutuksen

Keskustele yhteisössäsi suunnitelmastasi aloittaa voimauttava vuorovaikutus. Sovi asiasta yhteisön esimiehen kanssa.

Tutustu voimauttavan vuorovaikutuksen periaatteisiin tutustumalla seuraaviin lähteisiin tai osallistumalla koulutuksiin.

Jos vuorovaikutus ei etene tavalliseen tahtiin

Voimauttava vuorovaikutus

Nind, M. & Hewett, D. (2011). Voimauttava vuorovaikutus. Opas toimintatavan käyttöön. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry. (Opike)

Koulutusta voimauttavasta vuorovaikutuksesta (Kehitysvammaliiton Tikoteekki)

Valitse kumppani, jonka kanssa haluat aloittaa voimauttavan vuorovaikutuksen. Hän voi olla lapsi tai aikuinen, joka

 • viestii varhaisten taitojen varassa.
 • on vuorovaikutuksessa ja/tai kommunikoi vain vähän.
 • vetäytyy sosiaalisissa tilanteissa.
 • ei nauti yhdessäolosta toisten ihmisten kanssa.
 • syventyy omiin toimintoihinsa niin, että se haittaa vuorovaikutusta toisten kanssa.
 • käyttäytyy haastavasti.
 • käyttää jonkin verran puhetta (sanoja, fraaseja, lauseita), mutta hyötyisi kommunikoinnin perustan vahvistamisesta.

Jos voimauttava vuorovaikutus ei ole sinulle entuudestaan tuttu toimintamalli, aloita sellaisen kumppanin kanssa, jonka kanssa arvelet itse onnistuvasi helpoimmin. Kokemustesi kartuttua voit käyttää mallia myös haastavampien kumppaneiden kanssa.

Käynnistä voimauttava vuorovaikutus havainnoimalla

Havainnointijakson aikana tutustut kumppaniisi sekä omaan tapaasi olla vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Havainnointi on tärkeää, vaikka kumppanisi olisi sinulle entuudestaan tuttu.

Kerro havainnointijaksosta työkavereillesi, jotta sinua ja kumppaniasi ei häiritä havainnointihetkien aikana.

 • Keskity havainnointihetkellä vain kumppaniisi.
 • Havainnoi häntä viisi minuuttia joka toinen päivä kahden viikon ajan.

Videoi ainakin yksi havainnointihetkistä. Videon avulla saat enemmän tietoa sekä omasta että kumppanisi toiminnasta. Lisää aiheesta videointi vuorovaikutuksen kehittämisen välineenä.

Havainnointijakson vaiheet

Havainnointijakso on jaettu kolmeen vaiheeseen. Eri vaiheisiin suunnitellut lomakkeet ja niissä olevat kysymykset auttavat sinua jäsentämään havaintojasi. Kirjaa havaintosi jokaisesta havainnointikerrasta.

 

Piirroskuva hahmo pitää sormia otsallaan keskittynyt ilme kasvoillaan.Vaihe 1

Tyhjennä mielesi, älä ajattele liikaa vaan katsele ja kuuntele kumppaniasi. 

Suo itsellesi laatuaikaa, jossa keskityt vain havainnointiin ja tyhjennät mielestäsi muut tehtävät ja kiireet. Viritä oma mielesi tutkimaan, millainen henkilö hän on - tätä virittymistapaa tulet tarvitsemaan myöhemmin voimauttavissa vuorovaikutushetkissä. Muista, että voimauttava vuorovaikutus on luonnollista ja vaistonvaraista, sitä ei suoriteta.

 • Katsele ja kuuntele häntä pienen välimatkan päästä.
 • Tilanne voi olla mikä tahansa arjen hetki.
 • Hän voi olla tilanteessa yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa.
 • Nauti hänen havainnoimisestaan.

Kaksi piirroshahmoa katsoo toisiaan silmiin, toinen puhuu.Vaihe 2

Havainnoi ja pohdi, mitä näet kumppanisi tekevän.
Videoi vähintään yksi tilanne.

Havainnoi tilanteita objektiivisemmin kuin ensimmäisessä vaiheessa. Pohdi, mitä näet hänen tekevän (esim. hän koskettelee esineitä, hän ääntelee, hän pitää silmiään kiinni tms.).

 • Havainnoi häntä erilaisissa paikoissa ja tilanteissa.
 • Jos on tarpeen, tee muistiinpanoja havainnoinnin aikana.
 • Täytä tämän vaiheen aikana vähintään neljä Havainnot-lomaketta.

Videoi ainakin yksi tämän vaiheen tilanteista, jotta saat alkutilanteen talteen. Videolta pystyt havainnoimaan tilannetta kuin ulkopuolisen silmin, katsomaan jotakin asiaa tarvittaessa yhä uudelleen ja löytämään sellaista, jota et itse tilanteessa välttämättä huomannut.

 • Pyydä kuvauslupa ennen videointia.
 • Tutustu Vihjeitä videointiin -ohjeeseen ennen kuin kuvaat:
  • kuvaa silmän korkeudelta tai vähän sen alapuolelta
  • rajaa kuvattava alue niin, että ihmiset täyttävät siitä suurimman osan
  • kuvaa tilanne yhtäjaksoisesti - älä paina turhaan pausea.
 • Kirjaa havaintosi Videohavainnot -lomakkeelle.

Piirroshahmolla on kädessään lomake ja kynä.Vaihe 3

Pohdi ja kokoa yhteen, mitä ajattelet ja olet oppinut kumppanistasi.

Kun olet tehnyt yhteenvedon havainnointijaksosta, on aika siirtyä toteuttamaan voimauttavaa vuorovaikutusta.

Nauti yhdessäolosta kumppanisi kanssa.

Asiantuntijana Voimauttavan vuorovaikutuksen koordinaattori Kaisa Martikainen, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Tietosuojaseloste