Voimauttavan vuorovaikutuksen vaikutusten seuranta ja laadun ylläpito

Vuorovaikutustilanteita havainnoimalla, kirjaamalla ja pohtimalla saat ideoita ja ajatuksia siihen, mitä asioita on tärkeää säilyttää ja miten vuorovaikutus kumppanisi kanssa voisi muuntua ja uudistua.

Kirjaa havaintosi ja ajatuksesi jokaisesta suunnitellusta voimauttavasta vuorovaikutushetkestä.

  • Millainen tilanne oli?
  • Mitä merkittävää tai uutta ja erilaista siinä oli?
  • Miten itse toimit?
  • Mitä kokeilet seuraavalla kerralla?
  • Mitä muita havaintoja teit?

Käytä päiväkirja-lomaketta tai sinulle sopivaa muuta kirjaustapaa (sähköinen raportointi, ruutuvihko tms.). Poimi lisäksi uudet ja erilaiset asiat kalenteri-lomakkeelle.

näkymä kalenterista

Esimerkki uusien ja erilaisten asioiden kirjaamisesta kalenterilomakkeelle. (klikkaa kuva suuremmaksi)

Videoi säännöllisesti sekä voimauttavia vuorovaikutustilanteita että sitä, miten kumppanisi on ja toimii, kun hän on itsekseen.

Pohdi muistiinpanojesi ja kuvaamiesi videoiden avulla seuraavien vuorovaikutushetkienne toteutustapoja ja vuorovaikutuksessa tapahtuneita muutoksia ja edistymistä.

Huolehdi, että toimitte voimauttavan vuorovaikutuksen periaatteiden mukaisesti. Hanki tarvittaessa lisäkoulutusta tai konsultaatiota itsellesi ja yhteisöllesi.

Lisätietoa koulutuksista (Kehitysvammaliiton Tikoteekki)

Tee voimauttava vuorovaikutus näkyväksi. Kirjaa tiedot voimauttavan vuorovaikutuksen käyttämisestä ja edistymisestä kumppanisi hoito-, opetus- tai kuntoutussuunnitelmaan sekä hoitotyön kirjauksiin, kuntoutuksesta laadittaviin lausuntoihin jne.

Puhu toimintatavasta ja sen hyödyistä avoimesti yhteisössäsi. Järjestä myös aikaa, jossa voitte työryhmänä keskustella voimauttavan vuorovaikutuksen edistymisestä ja haasteista, jakaa ideoita ja tehdä jatkosuunnitelmia.

Työkaluja seurannan tueksi

Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmat

Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmat on työväline, jonka avulla voi jäsentää ja kuvailla sitä, miten oppija osallistuu vuorovaikutukseen. Askelmien avulla voi tarkastella, miten hänen tapansa osallistua mahdollisesti muuttuu tai on erilaista erilaisissa tilanteissa tai eri kumppaneiden kanssa.

Työväline pohjautuu englantilaisen Matthew Laurien Recording Intensive Interaction -materiaaliin. (Matthew Laurie)

Askelmat sisältävät neljä lomaketta.

Muutosmittari

Muutosmittari on työkalu kommunikoinnin perustan taidoissa tapahtuneiden muutosten arviointiin. Se auttaa sinua arvioimaan asiakkaasi tai läheisesi edistymistä Voimauttavan vuorovaikutuksen jakson aikana tai sen lopussa sekä tekemään tapahtuneen muutoksen näkyväksi.

Mittarilla arvioidaan kommunikoinnin perustan taitoja, tunnetaitoja sekä muita sellaisia taitoja, jotka ilmenevät asiakkaasi tai läheisesi olemuksessa, käyttäytymisessä, viestinnässä ja toiminnassa.

Voit käyttää mittaria joko yksin, yhdessä keskustellen tai pyytää muita asiakkaasi tai läheisesi hyvin tuntevia ihmisiä täydentämään havaintojaan yhteiseen mittarilomakkeeseen. Tarkemmat ohjeet mittarin käyttöön löydät Muutosmittari-lomakkeesta. Voit tulostaa lomakkeen tai täyttää sen tietokoneella.

Muutosmittari pohjautuu Intensive Interaction -instituutin julkaisemattomaan Reporter of Intensive Interaction Outcomes (RIIO) -työkaluun (Calveley & Hewett 2019).

Asiantuntijana Voimauttavan vuorovaikutuksen koordinaattori Kaisa Martikainen, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Tietosuojaseloste