Voimauttavien vuorovaikutushetkien toteutus

Lapsi ja aikuinen kämmenet vastakkain ja kasvotusten ilmehtien samaan tyyliin.

Kuva: Kaisa Martikainen

Voimauttava vuorovaikutus on toisaalta tapa opettaa ja opetella uutta ja toisaalta tapa olla yhdessä kehitysvammaisen ja/tai autismin kirjon ihmisen kanssa. Olennaista on, että olet tilanteessa hänen kanssaan niin, että hetken ainoa tavoite on vuorovaikutus.

Katso video voimauttavasta vuorovaikutushetkestä Intensive Interaction Sasha & Riana. (YouTube)

Yhdessäolonne on voimauttavaa vuorovaikutusta, kun sinun tavastasi olla hänen kanssaan on löydettävissä seuraavat toimintatavan periaatteet.

Mukauta omaa käyttäytymistäsi, katsettasi, ääntäsi ja olemuskieltäsi niin, että tilanne on kumppanistasi kiinnostava eikä lainkaan uhkaava.

Anna hänen johtaa ja vastaa asioihin, joita hän tekee. Voit esimerkiksi kommentoida sanallisesti sitä, mitä hän tekee tai liittyä hänen tekemiseensä ja tehdä leikkisästi samaa asiaa kuin hän.

Kun sinä seuraat häntä, eikä hän sinua, kumppanisi ei koe joutuvansa tilanteeseen, jossa häneltä vaaditaan jotakin jota hän ei osaa tai ymmärrä. Sen sijaan kumppanisi tuntee, että arvostat häntä ja nautit yhdessäolosta hänen kanssaan.

Kumppanisi saa kokemuksia siitä, miltä tuntuu johtaa tilannetta, saada asioita tapahtumaan ja päättää ”keskustelun aihe” oman mielenkiinnon mukaan.

Pidä kommunikointina kaikkea mitä hän tekee. Annamme muussakin viestinnässä sosiaalisia merkityksiä asioille, joita havaitsemme toisten käyttäytymisestä. Noudata samaa periaatetta myös voimauttavassa vuorovaikutuksessa. Kun teet näin, kumppanisi saa kokemuksia siitä, miltä tuntuu viestiä ja tulla kuulluksi.

Virity kaikkeen, mitä hän ilmaisee esim. toiminnallaan tai äänellään ja vastaa hänelle. Näin välillenne syntyy viesteillä vuorotteluja, keskusteluja. Esimerkiksi, kun kumppanisi kääntää päänsä, hän saattaa viestiä haluavansa tauon, jolloin sinä pysäytät toimintasi. Tai kun kumppanisi ääntelee tai heiluttaa itseään, hän saattaa kokeilla, saako sinut mukaan leikkiin. Silloin sinä vastaat hänelle ääntelemällä tai liikkeelläsi.

Herkisty ja pohdi, kuinka hyvin vuorovaikutuksenne toimii. Jos huomaat, että hän ei vaikuta pitävän siitä, mitä teette yhdessä, mukauta vuorovaikutustasi. On tärkeää, että yhdessäolonne säilyy teidän molempien kannalta positiivisena ja mukavana.

Pyydä työkavereitasi havainnoimaan vuorovaikutustanne. Tallenna kuvausluvan saatuasi tilanteita säännöllisesti myös videolle. Havainnoi, keskustele ja pohdi itseksesi sekä työkavereittesi tai mentorisi kanssa, mitkä vuorovaikutustapasi toimivat ja ovat voimauttavan vuorovaikutuksen periaatteiden mukaisia.

Lähi-ihmisen voimauttavat vuorovaikutustavat on hyvä työkalu vuorovaikutuksesi tutkimiseen.

Vuorovaikutustilanteita havainnoimalla ja pohtimalla saat ideoita ja ajatuksia siihen, mitä asioita on tärkeää säilyttää tai miten vuorovaikutus hänen kanssaan voisi muuntua ja uudistua. Tällä tavoin et jää jumiin tai pelkän intuitiosi varaan.

Kiinnitä huomiosi vuorovaikutuksen rytmiin ja taukoihin. Niiden avulla saat tilanteisiinne leikillisyyttä, yllätyksellisyyttä sekä draamaa, joka pitää kumppanisi mielenkiintoa yllä. Rytmi ja toistot auttavat kumppaniasi ennakoimaan leikin kulkua, jolloin hänen on helpompi osallistua ja saada kokemuksia vuorottelusta.

Huolehdi siitä, että vuorovaikutuksenne on kumppanillesi mielekästä ja nautittavaa. Yleensä leikilliset tilanteet ovat parhaita.

Joskus aikuispalveluissa työskentelevät ihmiset saattavat suhtautua leikillisyyteen kielteisesti, koska sen ajatellaan tarkoittavan lapsellisuutta ja sitä, että aikuiseen ei suhtauduttaisi riittävän kunnioittavasti. Voimauttava vuorovaikutus on kumppaniasi kunnioittavaa, sillä kohtaat hänet tavalla, jonka hän ymmärtää parhaiten ja jossa hän pääsee osalliseksi siitä, millaista on hallita keskustelutapaa ja sen sisältöä.

Nauti yhdessäolosta kumppanisi kanssa. Voimauttavan vuorovaikutuksen tulee olla mukavaa ja leikkisää. 

Toteuta voimauttavaa vuorovaikutusta päivittäin sekä spontaanisti että suunnitellusti. Voit olla voimauttavassa vuorovaikutuksessa hänen kanssaan missä ja milloin vain.

Malli on tehokkain silloin, kun toteutat hetkiä sekä spontaanisti että suunnitellusti. Tartu hetkeen ja ole vuorovaikutuksessa hänen kanssaan päivän mittaan erilaisten arkitilanteiden lomassa, hiljaisina hetkinä tai aina silloin, kun kumppanisi vaikuttaa valmiilta vuorovaikutukseen.

Lisäksi on tärkeää, että olet hänen kanssaan voimauttavassa vuorovaikutuksessa joka päivä suunnitellusti niin, että huomiosi ei kiinnity mihinkään muuhun kuin häneen ja laadukkaaseen, mallin periaatteiden mukaiseen yhdessäoloonne.

Lisää ideoita vuorovaikutushetkiin löydät kirjasta Voimauttava vuorovaikutus. Opas toimintatavan käyttöön. Sivut 56-60. (Nind & Hewett, 2011)

Tutustu myös Usein kysyttyä voimauttavasta vuorovaikutuksesta -materiaaliin

Asiantuntijana Voimauttavan vuorovaikutuksen koordinaattori Kaisa Martikainen, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Tietosuojaseloste