Stugkatten berättar en historia om en regnig sommardag. Den berättar t.ex. om tristess och hur en tristesskänsla så småningom kan leda till kreativitet och i slutändan en riktigt trevlig dag. Och naturligtvis lekar Stugkatten också!