Spelbeskrivning

Bilddomino är en tillämpning av det traditionella dominospelet som spelas med brickor. Uppgiften är att placera korten så, att de kort vars bilder motsvarar varandra kommer efter varandra. Spelet är ett ensamspel. Bilddomino består av fotografier och tecknade bilder som beskriver föremål, saker, former samt färger.

Man kan välja att spela med 5, 10 eller 15 kort.

Att spela domino

Spelet fungerar med mus och mellanslags- eller entertangenterna samt med manöverkontakter som motsvarar dessa (avsökningsfunktion). Genom att trycka på mellanslagstangenten flyttar man från ett kortalternativ till ett annat. Med entertangenten väljer man kort.

1. Välj först dominokort.

2. Välj sedan kortens antal.

3. Sök efter ett kort som motsvarar den första bilden i kortraden. I det här spelet kan du även fylla raden från höger till vänster. Det valda kortet kan flyttas till sin plats genom att dra med musen eller med hjälp av avsökningsfunktionen.

4. Fel kort flyttas automatiskt tillbaka till kortmenyn.

Att välja nytt spel

När spelet tar slut kan du välja ett nytt likadant spel eller gå tillbaka till kortvalsmenyn.