Beskrivning av uppgiften

Man kan välja lätta eller svåra korsord. Korsorden kan fyllas i med små eller STORA bokstäver. Till varje ord som ska fyllas i kan man lägga till en eller två hjälpbokstäver.

Att fylla i korsord

Korsordet fylls i genom att skriva direkt på tangentbordet, så att man väljer bokstäver bland givna alternativ. Bokstäverna väljs med hjälp av mellanslags- och entertangenten eller manöverkontakterna som motsvarar dessa. Fel framträder i röd färg. Fel bokstav kan rättas till genom att skriva en ny bokstav i samma ruta.

Att fylla i korsord med manöverkontakter

1. Tryck först på mellanslagstangenten eller manöverkontakten som motsvarar denna. I korsordet framträder en blå färgbalk som visar på den rad som ska fyllas i. Genom att trycka på mellanslagstangenten kan du förflytta dig till följande rad.

2. När du har valt ifyllningsrad, tryck på entertangenten. På detta sätt inramas radens första ruta som ska fyllas i.

3. Genom att trycka en gång till på entertangenten får du fram fyra bokstavsalternativ. Växla mellan bokstavsalternativen genom att trycka på mellanslagstangenten och välj bokstav med entertangenten.

4. Fortsätt på samma sätt ordet till slut. Ifall du vill flytta till någon annan bokstavsruta eller till nästa rad, tryck på mellanslagstangenten.

* Kom också ihåg att du kan förlytta dig i korsordet med piltangenterna. Manöverkontakter och tangenter kan användas sida vid sida.