Beskrivning av uppgiften

Leta efter djuret är en uppgift där djur finns gömda bakom olika synhinder. Uppgiften går ut på att hitta och känna igen djur. Denna uppgift kan användas för att öva visuell gestaltning och musanvändning.

Så här fungerar det

Uppgiften fungerar med standardinställningar, men du kan ändra inställningarna genom att trycka på 'Inställningar'-knappen. Standardinställningarna innebär att ett djur finns gömt bakom nägot av synhindren. Synhindren försvinner när man klickar på dem med musen eller trycker på mellanslags- eller entertangenten (eller manöverkontakterna som motsvarar dessa). När du trycker på "Esc"-tangenten, flyttas du tillbaka till inledningsmenyn.

Inställningar

Från inställningarna kan du välja:

  • figur och dess storlek
  • figurens placering på skärmen
  • synhinder och hur tätt de är placerade 
  • att få synhindren att försvinna bara genom att peka med musen
  • figurens och rutans bakgrundsfärg
  • bakgrundsljud

Användartips:

Bilder på spelfigurerna går att printa ut som färgbilder

Bildkort föreställande spelfigurerna kan användas som stödmaterial under övningar exempelvis

  • i valsituationer
  • som svarsalternativ
  • som inledning till diskussioner. (Vilken figur avslöjas bakom bladen? Vad ser du på bilden? Vilken figur vill du se?)