Arviointipalvelut

Mies katselee näytöltä verkkosivuja.

Toteutamme verkkosivustojen saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden arviointeja.

Varmistamme, että mahdollisimman moni käyttäjä voi käyttää verkkopalveluja vaivattomasti ja yhdenvertaisesti, riippumatta vammoista, toimintarajoitteista tai iän tuomista haasteista.

Verkkosivustojen saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä arvioivat saavutettavuus- ja käytettävyysalalla pitkään työskennelleet ja aiheeseen syvällisesti perehtyneet ammattilaisemme. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi arviointiin osallistuu useita saavutettavuuden asiantuntijoita.

Mitä teemme?

Saavutettavuuden arviointiin sisältyy

  • saavutettavuuden ja käytettävyyden kartoitus
  • mahdollisten saavutettavuusongelmien raportointi
  • korjausehdotusten laatiminen
  • palvelun tarkastaminen asiakkaan tekemien korjausten jälkeen.

Saavutettavuuden arviointipalvelumme varmistaa, että

  • palvelun käyttö toimii yleisimmillä avustavilla teknologioilla
  • palvelussa on huomioitu myös kognitiivinen saavutettavuus ja helppokäyttöisyys
  • palvelu täyttää EU:n saavutettavuusdirektiivissä olevat vaatimukset.

Tarjolla on myös lisäpalveluja:

  • palvelun sisällön ja selkeyden ja ymmärrettävyyden tarkistus
  • apua selkokielisten sisältöjen tuottamiseen
  • käyttäjätestaukset yhdessä sivuston oikeiden käyttäjien kanssa.

Lisätietoja

Tapio Haanperä
Saavutettavuusasiantuntija
tapio.haanpera[at]kvl[dot]fi
050 5588 666

Sami Älli
Saavutettavuusyksikön johtaja
sami.alli[at]kvl[dot]fi
09 3480 9383