Arviointipalvelut

Mies katselee näytöltä verkkosivuja.

Teemme verkkosivustojen saavutettavuuden arviointeja. Arvoinneissamme pääpaino on sivustojen kognitiivisessa saavutettavuudessa, helppokäyttöisyydessä ja ymmärrettävyydessä. Lisäksi teemme teknisen saavutettavuuden WCAG 2.1 -arviointeja osana sivustojen laajempaa kehittämistyötä.

Arviointimme varmistavat, että mahdollisimman moni käyttäjä voi käyttää verkkopalveluja vaivattomasti ja yhdenvertaisesti, riippumatta vammoista, toimintarajoitteista tai iän tuomista haasteista.

Verkkosivustojen saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä arvioivat saavutettavuus- ja käytettävyysalalla pitkään työskennelleet ja aiheeseen perehtyneet ammattilaisemme. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi arviointiin osallistuu useita saavutettavuuden asiantuntijoita.

Mitä teemme?

Saavutettavuuden arviointiin sisältyy

  • sivuston saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden kartoitus
  • mahdollisten ongelmien raportointi
  • korjausehdotusten laatiminen
  • palvelun tarkastaminen asiakkaan tekemien korjausten jälkeen.

Arviointipalvelujen avulla voit varmistaa esimerkiksi, että

  • palvelun käyttö toimii yleisimmillä avustavilla teknologioilla
  • palvelut ovat helppokäyttöisiä ja kognitiivisesti saavutettavia  
  • palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset, jotka ovat mukana laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tarjolla on myös lisäpalveluja:

  • palvelun sisällön selkeyden ja ymmärrettävyyden tarkistus
  • apua selkokielisten sisältöjen tuottamiseen yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt

Marjo Timonen
marjo.timonen[at]kvl[dot]fi
09 3480 9223