Avustavat teknologiat

Mies istuu pyörätuolissa tietokoneella ja osoittaa näyttöä.

Avustavat teknologiat ovat monelle vammaisille ja toimintarajoitteisille henkilölle välttämättömiä.

Monet vammaiset ja toimintarajoitteiset ihmiset käyttävät tietokonetta ja selaavat verkkosivuja apuvälineiden tai avustavien teknologioiden avulla.

Avustavat teknologiat saattavat esimerkiksi auttaa sokeaa henkilöä kuulemaan näytöllä näkyvän tekstin puheena tai neliraajahalvaantunutta selaamaan verkkosivuja ilman hiirtä.

Heikosti näkevä ihminen voi käyttää tietokonetta helpommin suurentamalla tekstin kokoa ja parantamalla tekstin sekä taustan välistä tummuuskontrastia.

Avustavat teknologiat ovat monelle vammaisille ja toimintarajoitteisille henkilölle välttämättömiä, jotta he voivat asioida verkossa. Aina avustavista teknologioista ei kuitenkaan ole hyötyä, mikäli verkkosivuston suunnittelussa ja toteutuksessa ei ole otettu niitä huomioon.

Yleensä avustavat teknologiat toimivat yksinkertaisilla, staattisilla verkkosivuilla riittävän hyvin, kun sivun lähdekoodi on toteutettu käyttäen HTML-kielen standardeja.

Milloin avustavat teknologiat tulisi huomioida verkkosivuston suunnittelussa?

Yleisimmistä avustavista teknologioista ja niiden käytöstä on syytä tietää hieman enemmän silloin, kun halutaan, että sivusto on mahdollisimman käytettävä kaikille käyttäjille, tai kun luodaan monimutkaisempia dynaamisia sivustoja.

Avustavien teknologioiden toiminnan ymmärtäminen auttaa suunnittelijoita, koodaajia ja sisällöntuottajia tekemään saavutettavampia ja käytettävyydeltään parempia verkkosivustoja.

Avustavat teknologiat voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään:

  1. teknologioihin, jotka auttavat käyttäjää havaitsemaan sisältöjä
  2. teknologioihin, joiden avulla käyttäjä voi ohjata päätelaiteitta.

Esimerkiksi sokea ihminen tarvitsee avustavaa teknologiaa, joka auttaa häntä havaitsemaan näytöllä olevan visuaalisen sisällön.

Neliraajahalvaantuneella ei sen sijaan välttämättä ole mitään vaikeuksia havaitsemisessa. Hän tarvitseekin apuvälineen, jolla hän voi ohjata päätelaitetta ilman käsiä.

Avustavat teknologiat voidaan jakaa kahteen ryhmään myös sen perusteella, ovatko ne

  1. päätelaitteelle asennettavia ohjelmistoja (jotka osaavat esimerkiksi lukea näytöllä näkyvän sisällön sokealle henkilölle ääneen) vai
  2. ulkoisia erillisiä laitteita (jotka helpottavat käyttäjää havaitsemaan Ja/tai ohjaamaan päätelaitetta).

Päätelaitteelle asennettavia avustavia teknologioita ovat esimerkiksi ruudunsuurennusohjelmat. Ruudun suurentaminen ei siis vaadi erillisiä laitteita.

Tietokoneen ohjaaminen ilman käsiä vaatii usein erillisiä laitteita. Neliraajahalvaantunut voi ohjata tietokonetta ja selata verkkosivuja silmän ja pään liikkeillä, puheella tai suulla.

Lue lisää tietokoneen ohjaintavoista Papunetin Apuvälinesivuilta.