Käyttäjälähtöinen suunnittelu parantaa saavutettavuutta

Timo Övermark 

Kuvassa on blogitekstin kirjoittaja Timo Övermark

EU:n saavutettavuusdirektiivi tulee voimaan Suomessa vuoden 2018 loppuun mennessä. Julkisen sektorin toimijoiden verkkosivustojen, verkkosisältöjen ja mobiilisovellusten tulee olla jatkossa saavutettavia direktiivin määräämällä tavalla.

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö perustuvat World Wide Web Consortiumin laatimiin WCAG 2.1-saavutettavuusohjeisiin. WCAG-kriteerien avulla verkkopalvelujen tilaajat, suunnittelijat, toteuttajat ja sisällöntuottajat voivat suunnitella sivuston, jota mahdollisimman moni pystyy käyttämään.

WCAG-kriteeristö on hyvä työkalu varmistamaan, että verkkosivustojen kriittisimmät saavutettavuusongelmat vältetään. Kriteerien noudattaminen varmistaa, että sivuston käyttäminen on ylipäätään mahdollista.

WCAG-kriteerit eivät kuitenkaan takaa, että sisältö tavoittaa kaikki käyttäjät. Ne eivät käsittele esimerkiksi sitä, ovatko verkkosivuston toiminnot helppokäyttöisiä, onko käyttäjien etsimä sisältö helposti löydettävissä sivuilta tai onko sivuston teksti kirjoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi.

Esimerkiksi henkilön, jolla on kognitiivisia tai kielellisiä toimintarajoitteita, voi olla liian työlästä käyttää sivustoa, jossa on pitkiä, vaikeaselkoisia tekstimassoja. Sivuston selaaminen voi jäädä jopa kokonaan kesken, jos olennaisen sisällön löytäminen on vaivalloista ja vie paljon aikaa.

Jos verkkosivuston vaikealukuisuus estää sivuston käytön, tämä on vakava saavutettavuusongelma. Verkkopalvelujen saavutettavuus merkitsee sitä, että jokainen palvelun käyttäjä saa palvelusta helposti tarvitsemansa tiedon.

Pelkkä WCAG-kriteerien noudattaminen ei siis riitä verkkosivuston koko kohderyhmän tavoittamiseen, vaan siihen tarvitaan muutakin.

Olennainen osa verkkopalvelun suunnittelua ja sisällöntuotantoa on käyttäjälähtöisyys eli käyttäjien tarpeiden selvittäminen ja niiden mukaan toimiminen. Palvelumuotoilun, käyttäjälähtöisen suunnittelun ja design for all -periaatteiden hyödyntäminen auttaa ymmärtämään palvelun käyttäjiä ja tuottamaan helppokäyttöisen ja ymmärrettävän sivuston, joka vastaa heidän tarpeitaan.

Kun verkkosivuston sisältö on käyttäjille olennaista, se on helppo löytää ja kirjoitettu selkeällä kielellä, ollaan jo pitkällä saavutettavuuden toteutumisessa. Kun sisällön vielä toteuttaa teknisesti saavutettavasti noudattamalla WCAG-kriteerejä, saadaan aidosti kaikki käyttäjät tavoittava verkkosivusto.

 

Timo Övermark

Timo Övermark on Papunetin kehittämispäällikkö.