Esteettömyysdirektiivi (Accessibility Act)

Sormi näppäilee pankkiautomaatin nappuloita.

Esteettömyysdirektiivi tulee koskemaan erilaisia laitteita ja automaatteja.

Tuleva Euroopan unionin esteettömyysdirektiivi asettaa yhteiset esteettömyysvaatimukset keskeisille palveluille ja tuotteille. Direktiivi tulee koskemaan sekä julkisia että yksityisiä palveluntarjoajia.

Esteettömyysdirektiivin on tarkoitus helpottaa vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden täysipainoista osallistumista yhteiskuntaan.

Esteettömyysdirektiivi tulee koskemaan seuraavia tuotteita ja palveluja:

  • matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit
  • pankkiautomaatit
  • tietokoneet ja käyttöjärjestelmät
  • puhelimet ja televisiot
  • pankkipalvelut
  • sähköiset kirjat
  • verkkokaupat
  • kuljetuspalvelut, mukaan lukien metro-, rautatie-, raitiovaunu- ja linja-autoliikenne

Direktiivi koskee myös palvelun ympäristöä

Eurooppalainen esteettömyysdirektiivi lähinnä määrittelee, mitä tuotteita ja palveluita direktiivi koskee. Direktiivissä ei määritellä, miten esteettömyys ja/tai saavutettavuus tulee toteuttaa.

Tuotteiden ja palveluiden toimittajat voivat siis päättää sopivat ratkaisut ja halutessaan kehittää uusia esteettömyysratkaisuja.

Direktiivissä on huomioitu myös palveluita ympäröivän rakennetun ympäristön esteettömyys. Näin halutaan varmistaa, että mahdolliset rakennetussa ympäristössä olevat esteet eivät aseta uusia rajoitteita palvelun käytölle.

Uuden direktiivin ulkopuolelle jäävät mikroyritykset, joilla on alle 10 työntekijää ja joiden vuosittainen liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa.

Direktiivi on käsittelyssä Eurooppa-neuvostossa ja sen valmistelevissa elimissä, mutta käsittely on edelleen kesken.

Lisää aiheesta

Euroopan parlamentin lehdistötiedote esteettömyysdirektiivistä 14.9.2017

Direktiiviehdotus EUR-Lex:n sivuilla