Fyysiset ja motoriset rajoitteet

Verkkosivujen käyttäjillä on fyysisiä ja motorisia rajoitteita, joihin kuuluvat lihaksiston rajoitteet ja heikkoudet (esimerkiksi käsien tahaton liikehdintä, vapina tai halvaantuminen), tuntoaistin rajoitteet, tietyt sairaudet (esimerkiksi nivelreuma) ja raajojen menetykset.

Fyysiset ja motoriset rajoitteet saattavat vaikeuttaa tietokoneen käyttöä mutta eivät estä sitä kokonaan. Jos verkkosivut suunnitellaan ja toteutetaan nämä rajoitteet huomioiden, ne mahdollistavat verkossa asioinnin kaikille yhdessä sopivien avustavien teknologioiden ja apuvälineiden kanssa.

Miksi fyysiset ja motoriset haitat tulisi ottaa huomioon?

Kun fyysiset ja motoriset rajoitteet huomioidaan verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa, myös näistä rajoitteista kärsivillä käyttäjillä on mahdollisuus asioida verkossa.

Fyysisten ja motoristen haittojen huomioiminen auttaa myös ikääntynyttä väestöä, sillä esimerkiksi sormien hienomotoriikka voi vaikeutua iän karttuessa.

Kun verkkosivusto on saavutettava pelkällä näppäimistöllä, siitä on hyötyä paitsi fyysisesti ja motorisesti rajoittuneille, myös näkövammaisille ruudunlukuohjelman käyttäjille.

Miten henkilöt, joilla on motorisia rajoitteita selaavat verkkoa?

Käyttäjät, jolla on lieviä fyysisiä ja motorisia rajoitteita, voivat selata verkkoa käyttäen hiirtä tai laitteita, joissa on kosketusnäyttö. Käyttäjillä saattaa olla vaikeuksia esimerkiksi sorminäppäryyden kanssa. Silloin tarkkuutta vaativat toiminnot ovat vaikeita suorittaa.

Käyttäjät, joilla on vakavampia fyysisiä ja motorisia haasteita, saattavat selata verkkoa käyttäen pelkkää näppäimistöä tai jollain sopivalla apuvälineellä.

Nämä erilaiset käyttötavat on otettava huomioon verkkosivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa. On muistettava, että kaikki eivät välttämättä käytä esimerkiksi hiirtä.

Verkkosivujen suunnittelussa on otettava huomioon, että motoriset rajoitteet vaikuttavat myös toimintojen suorittamisen nopeuteen ja tarkkuuteen. Käyttäjille on annettava riittävästi aikaa eri toimintojen suorittamiseen.

Verkon käyttäjiä avustavat teknologiat saattavat olla tietokoneelle asennettavia ohjelmistoja tai fyysisiä laitteita. Osalla näistä verkon selaaminen onnistuu myös käsiä käyttämättä.

Avustavia teknologioita ovat esimerkiksi:

 • Ergonomiset, tiettyä käyttäjää varten suunnitellut näppäimistöt ja hiiret.
 • Päähän asennettava osoitin, jolla voidaan ohjata näytöllä liikkuvaa kohdistinta.
 • Suuhun pantava tikku, jolla voidaan käyttää kosketusnäyttöä.
 • Näytöllä näkyvät näppäimistöt, joita voidaan käyttää esimerkiksi pallohiirellä tai sauvaohjaimella.
 • Kytkimet, joita voidaan ohjata esimerkiksi jaloilla tai olkapäiden liikkeillä.
 • Ääniohjaus eli tietokoneen ohjaaminen puheella.
 • Silmänliikkeillä toimivat osoittimet.

Kun verkkosivua selataan näppäimistöllä, sivun jokaisen toiminnon (linkit, painikkeet, yms.) ympärille piirtyy näkyvät reunaviivat, joista käyttäjä havaitsee, mikä toiminto hänellä on valittuna.

Verkkosivun selaamista näppäimistöllä voi kokeilla itse käyttäen pelkkää sarkainta (tab-näppäin).

Tietokonetta voi ohjata myös puheella. Henkilöt, jotka eivät voi käyttää käsiään, voivat selata verkkoa puheohjauksella. Käskyt annetaan tietokoneelle suullisesti ja kirjoittaminen tapahtuu sanelemalla. Laite muuntaa puheen kirjoitetuksi tekstiksi.

”Käytän katseella konetta ja verkkosivuja. Käytän MyTobii-katseohjausjärjestelmää netissä pyörimiseen.

Käytän nettiä siten, että näytön oikeaan reunaan tulevat kaikki hiiren toiminnot ja näppäimistö, kun sitä tarvitsen, mutta sen saa piiloonkin. Valitsen aina oikealta reunasta, kun haluan klikata, raahata tai kirjoittaa. Kohdistan katseen sen napin päälle, jota haluan painaa. Jos verkkosivun valikot ovat hirveän pieniä, niin niihin on vaikea osua.”

Elina Ino, liikunta- ja puhevammainen

Miten motoriset rajoitteet tulisi ottaa huomioon verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa?

On varmistettava, että verkkosivun kaikki toiminnot ovat käytettävissä pelkällä näppäimistöllä tai kytkinohjaimella.

Käyttäjät, joilla on haasteita esimerkiksi sormien hienomotoriikan kanssa, hyötyvät siitä, että klikattavat ja painettavat elementit ovat riittävän suuria.

Saavutettavuuden parantamiseksi on tärkeää huomioida nämä motorisiin rajoitteisiin liittyvät asiat:

 • Tee klikattavista ja interaktiivisista toiminnoista riittävän suuria.
 • Älä sijoita toimintoja liian lähekkäin toisiaan. Sijoita esimerkiksi lomakekentät riittävän kauas toisistaan.
 • Varmista, että kaikkia sivuston toimintoja on mahdollista käyttää pelkällä näppäimistöllä ilman hiirtä.
 • Sijoita sivun pääsisällön alku (pääotsikko ja ingressi) riittävän ylös, jotta se voidaan nähdä ilman sivun vierittämistä.
 • Anna riittävästi aikaa toimintojen suorittamiseen.