Huomioitavaa WCAG:sta

WCAG on hyvä ja erittäin käytetty apuväline verkkosivustojen kehittäjille ja arvioijille. Ohjeistuksessa on kuitenkin joitakin rajoitteita ja haasteita.

WCAG-ohjeistuksella ei pystytä ratkaisemaan kaikkia ongelmia, joita toimintarajoitteiset käyttäjät kohtaavat. Tutkimusten mukaan WCAG-ohjeistuksen avulla voidaan ratkaista vain puolet esimerkiksi niistä ongelmista, joihin näkövammaiset käyttäjät törmäävät verkkosivuilla vieraillessaan.

WCAG ei myöskään huomioi kaikentyyppisiä ja -tasoisia rajoitteita tai vammoja tai niiden yhdistelmiä, kuten kognitiivisia, kielellisiä tai oppimisvaikeuksia.

WCAG-ohjeistusta käyttämällä voidaan varmistaa lähinnä sivuston tekninen saavutettavuus. Se ei siis huomioi sitä, onko sivusto käytettävä toimintarajoitteisille ja vammaisille käyttäjille. Vaikka sivustolla olisikin otettu huomioon kaikki WCAG-ohjeistuksen kriteerit, sivuston käyttö saattaa olla monelle käyttäjälle hyvin hankalaa ja hidasta. Siksi on tärkeää tutustua myös siihen, millä keinoilla sivustoista voi tehdä helppokäyttöisiä ja kognitiivisesti saavutettavia ja mikä merkitys verkkosivujen kielen selkeydellä ja selkokielellä on. 

Osa WCAG-ohjeistuksen kriteereistä on melko tulkinnanvaraisia. Verkkosivun kehittäjät tai arvioijat saattavat olla eri mieltä siitä, täyttääkö sivusto jonkin kriteereistä vai ei.

Eräs kriteereistä esimerkiksi määrittelee, että sivun kaikessa ei-tekstuaalisessa sisällössä tulee olla “saman tarpeen täyttävä tekstivastine” näkövammaisia käyttäjiä varten. Esimerkiksi verkkosivuilla oleviin kuviin on sisällytettävä teksti, jossa kerrotaan, mitä kuvassa on. Eri ihmisillä saattaa olla erilainen käsitys siitä, mitä tekstivastineen tulee sisältää, jotta se on riittävän kuvaava.

Näistä syistä on tärkeää, että myös sivuston käytettävyys on hyvä, ja että käytettävyyssuunnittelussa on otettu huomioon kaikki käyttäjät.