Järjestöt

Järjestöjä, joilla on asiantuntemusta sähköisten palveluiden saavutettavuudesta ja rakennetun ympäristön esteettömyydestä.

Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliitto puolustaa marginaalissa olevia ihmisiä nostamalla heidät esiin ja antamalla heille äänen yhteiskunnassa. Liitto on vahva yhteiskunnallinen suunnannäyttäjä ja muutoksentekijä, jonka tavoitteena on kaikille yhdenvertainen Suomi. Päämäärämme on kiteytetty kahteen sanaan: pois marginaalista.

Kulttuuria kaikille

Kulttuuria kaikille -palvelu tarjoaa tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseen alan työntekijöille.

Kuuloliitto

Kuuloliitto vaikuttaa, tiedottaa, tutkii, edustaa jäsenyhdistystensä jäseniä ja tuottaa kulttuuri-, loma- sekä virkistyspalveluja. Liitto tavoittelee esteetöntä ja saavutettavaa yhteiskuntaa.

Kuurojen liitto

Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä.

Näkövammaisten liitto

Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.

Ikäteknologiakeskus

Valli ry:n Ikäteknologiakeskus kokoaa ja välittää tietoa ikäteknologiasta, edistää alan yhteistyötä ja tuo käyttäjien äänen kuuluviin.

Invalidiliitto

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö, joka pyrkii edistämään vanhusten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto – Valli ry

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija.