Käytä selkeää ja ymmärrettävää kieltä

Selkeä ja ymmärrettävä kieli parantaa verkkosivujen sisällön saavutettavuutta tyypillisesti kaikille käyttäjille. Erityisen tärkeää tämä on henkilöille, joilla on kielellisiä tai kognitiivisia haasteita. Myös maahanmuuttajat, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea hyötyvät tästä paljon.

Yleensä hyvä yleiskieli on riittävä ja parantaa huomattavasti saavutettavuutta ja käytettävyyttä. On monia käyttäjiä, joille pelkkä hyvä yleiskieli ei kuitenkaan riitä. Tämä vuoksi tärkeimmät sisällöt kannattaa esittää käyttäen selkokieltä ja selkoilmaisua.

Selkeän hyvän ymmärrettävän kielen ohjeita:

  • Ilmaise asiat suoraan ja yksinkertaisesti.
  • Älä käytä kielikuvia tai sanontoja.
  • Vältä monimutkaisten, vierasperäisten ja vaikeiden sanojen käyttöä.
  • Rivitä teksti vasemmalle.
  • Älä turhaan lihavoi, kursivoi tai alleviivaa tekstiä.
  • Älä käytä PELKKIÄ ISOJA KIRJAIMIA.
  • Paloittele teksti selkeäksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi käyttämällä väliotsikoita, listoja, kuvia ja videoita.
  • Älä julkaise liian pitkiä tekstisisältöjä.
  • Tue kirjoitettua tekstiä kuvilla, kuvaajilla, listoilla, videoilla ja äänitiedostoilla.

Lisää aiheesta

Sisällön ymmärrettävyys ja selkokieli