Käyttäjän sijainti sivustolla

On tärkeää, että käyttäjä havaitsee helposti ja vaivattomasti, minkä nimisellä alasivulla hän milloinkin on. Lisäksi käyttäjän tulee voida tietää, missä kohtaa sivuston navigaatiorakennetta hän on.

Käyttäjälle voidaan esittää auki oleva alasivun nimi usealla eri tavalla:

  • Pääsisällön otsikko: Tästä käyttäjä näkee helposti, millä sivulla hän on.
  • Sivun nimi: Käyttäjä voi todeta auki olevan alasivun myös sivun nimestä eli titlestä
  • Navigaatio: Sivustolla olevista navigaatiolinkeissä voidaan käyttäjälle visuaalisesti esittää, minkä sivun alla käyttäjä on.
  • Murupolku: Murupolku on ylä- ja alasivuista koostuva linkkipolku, joka esittää käyttäjälle tämän sijainnin sivustolla.