Käyttäjätestaaminen

On suositeltavaa, että verkkosivuston käytettävyyttä ja saavutettavuutta testataan sivuston käyttäjien kanssa. Monet saavutettavuuden ja käytettävyyden ongelmat havaitaan usein vasta käyttäjätestauksien yhteydessä.

Testikäyttäjien tulisi edustaa mahdollisimman tarkasti niitä käyttäjiä, jotka vierailevat valmiissa verkkopalvelussa.

Käyttäjätestauksessa tulisi olla mukana mahdollisimman monta ja mahdollisimman paljon erilaisia käyttäjiä: esimerkiksi toimintarajoitteisia, ikääntyneitä ja vieraskielisiä käyttäjiä. On hyödyllistä, jos testiryhmässä on sekä harjaantuneita että kokemattomia tietokoneen käyttäjiä.

Käyttäjätestaus toteutetaan tavallisesti niin, että erilaiset käyttäjät suorittavat sivustolla tehtäviä, joita valmiin verkkosivuston käyttäjät tulevat sivustolla tekemään. Esimerkiksi verkkokauppasivustolla tehtävä voisi olla jonkin tuotteen tilaaminen ja maksaminen.

Tämänkaltaisen tehtävän suorittamiseen sisältyy useita eri vaiheita. Kaikkien eri vaiheiden ja koko prosessin on oltava saavutettavia, jotta tehtävän suorittaminen on mahdollista.

On syytä pitää mielessä, että käyttäjätestauksen tarkoitus on testata ja arvioida palvelua, ei käyttäjää. Jos käyttäjä ei saa suoritettua jotain tehtävää, palvelun saavutettavuudessa ja käytettävyydessä on todennäköisesti vielä parantamisen varaa.

Kun sivustoa testataan käyttäjien kanssa, kannattaa kiinnittää huomiota teknisen saavutettavuusarvioinnin lisäksi myös palvelun käytettävyyteen: onko palvelun käyttö tuloksellista, tehokasta ja miellyttävää?

Käyttäjätestaamisen vinkkilista

 • Valitse testiryhmään mahdollisimman erilaisia käyttäjiä
 • Valitse testiryhmään myös apuvälineiden käyttäjiä
 • Valitse testitehtäviksi sellaisia, joita uskot loppukäyttäjien usein palvelussa tekevän
 • Muista, että tarkoitus on testata palvelua, ei käyttäjää

Testikäyttäjiksi kannattaa harkita ihmisiä seuraavista käyttäjäryhmistä:

 • Näkövammaiset ruudunlukuohjelman käyttäjät
 • Näkövammaiset ruudunsuurennusohjelman käyttäjät
 • Normaalisti näkevät pelkän näppäimistön käyttäjät
 • Käyttäjät, joilla on lukivaikeuksia ja/tai lukihäiriöitä
 • Viittomakieliset käyttäjät
 • Autismin kirjoon kuuluvat käyttäjät
 • Käyttäjät, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia
 • Kehitysvammaiset käyttäjät
 • CP-vammaiset käyttäjät