Kognitiiviset ja kielelliset vaikeudet

Kognitiiviset ja kielelliset vaikeudet sekä oppimisvaikeudet vaikuttavat ihmisen kykyyn ymmärtää tietoa, puheeseen, lukemiseen ja uusien asioiden oppimiseen.

Kuten muutkaan rajoitteet, myöskään kognitiiviset ja kielelliset vaikeudet eivät välttämättä vaikuta käyttäjän älykkyyteen.

Internet tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia ihmisille, joilla on kognitiivisia vaikeuksia.

Käyttäjät voivat saada sisällön juuri heille sopivassa muodossa, kuten luettavana tekstinä, puheena, videona tai muussa muodossa. Ihanteellisimmillaan käyttäjät voivat myös muuttaa sisällön esitystavan itselleen sopivaksi.

Miksi kognitiiviset vaikeudet tulisi ottaa huomioon?

Kognitiivisista vaikeuksista kärsivien verkon käyttäjien kirjo on hyvin laaja ja selvästi moninaisempi kuin muiden käyttäjäryhmien, jotka hyötyvät verkon saavutettavuudesta.

Tästä syystä on hankalaa tehdä kognitiivisista vaikeuksista yksiselitteistä ohjeistusta, joka kattaisi kaikkien tarpeet.

Kognitiivisten vaikeuksien huomioiminen on usein yhteydessä hyvään käytettävyyteen. Osa käyttäjistä pystyy ylittämään huonon käytettävyyden aiheuttamat esteet, osa ei. Kognitiivisten haasteiden huomioiminen verkkosivusuunnittelussa hyödyttää siis kaikkia, koska se parantaa verkkosivujen käytettävyyttä.

Käyttäjillä saattaa kuitenkin olla verkkosivujen saavutettavuuteen liittyviä erityistarpeita. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi kielelliset vaikeudet.

On arvioitu, että Suomessa on noin 500 000 henkilöä, jotka tarvitsevat selkokieltä. Selkokielen tai selkeän, hyvän yleiskielen käyttäminen auttaa myös muita verkkosivujen käyttäjiä.

Esimerkiksi viranomaistekstit saattavat olla usein vaikeaselkoisia ja vaikeasti tulkittavissa. Tällaisissa tapauksissa on hyötyä, jos sama sisältö olisi tarjolla myös selkokielellä.

Myös henkilöt, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään, hyötyvät paljon selkokielen käytöstä.

”Käytän verkkoa työssä ja vapaa-ajan käytössä, se on ihan vakituinen työväline. Teen valokuvaajan, videokuvaajan ja toimittajan töitä. Käyn kaikenlaisilla verkkosivulla. Kaikenlaisia sivuja tarvitsee, jos haluaa hakea tietoa ja kaikesta täytyy olla vähän kiinnostunut, kun tekee toimittajan työtä.”

”Selkeitä ja hyvin tehtyjä verkkosivuja, joita tulee mieleen, ovat esimerkiksi Yle Areena ja Facebook.”

Jari Nordström, toimittaja, kehitysvammainen

Miten kognitiiviset vaikeudet tulisi ottaa huomioon verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa?

Erilaiset asiat tuottavat erilaisia kognitiivisia vaikeuksia eri käyttäjille. Tästä syystä kognitiivisia vaikeuksia voi olla hankala ottaa riittävän kattavasti ja yksiselitteisesti huomioon verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Verkkosivujen hyvään käytettävyyteen pyrkiminen auttaa kuitenkin paljon käyttäjiä, joilla on kognitiivisia vaikeuksia.

Saavutettavuuden parantamiseksi on tärkeää huomioida nämä kognitiivisiin vaikeuksiin liittyvät asiat:

 • Käytä selkeää, hyvää yleiskieltä. Esitä tärkeimmät sisällöt selkokielellä.
 • Älä käytä kielikuvia ja sanontoja.
 • Vältä vaikeiden ja monimutkaisten sanojen käyttöä.
 • Rivitä teksti vasemmalle.
 • Vältä sanojen turhaa alleviivaamista, lihavointia ja kursivointia.
 • Älä kirjoita turhaan pelkästään ISOILLA KIRJAIMILLA.
 • Älä julkaise pitkiä tekstisisältöjä. Paloittele teksti selkeäksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi käyttäen väliotsikoita, listoja, kuvia ja videoita.
 • Tue kirjoitettua tekstiä kuvilla, kuvaajilla, listoilla, videoilla ja äänitiedostoilla.
 • Korosta visuaalisesti sitä, missä sivun olennainen ja merkittävä sisältö on.
 • Tee klikattavista toiminnoista mahdollisimman informatiivisia, selkeitä, johdonmukaisia ja helposti ennakoitavia.
 • Vältä ”Paina tästä” -tyylisiä painikkeita. Kirjoita painikkeeseen suoraan sen käyttötarkoitus.
 • Vältä tilanteita, joissa käyttäjä ei voi olla varma, mihin linkki johtaa tai mitä painike tekee.
 • Tee sivurakenteista mahdollisimman selkeät, yksinkertaiset ja johdonmukaiset. Älä vaihtele sivun rakennetta ja tyyliä alasivuilla.
 • Pidä sisältö riittävän lyhyenä, yksinkertaisena ja selkeänä.
 • Vältä sisältöjä, jotka turhaan vievät käyttäjän huomion pois sivun olennaisimmasta pääsisällöstä.
 • Tarjoa käyttäjälle mahdollisuus poistaa tai pysäyttää kaikki vilkkuva tai muulla tavalla häiritsevä sisältö.
 • Tarjoa käyttäjälle sivuston käyttöä ja muistia tukevia vihjeitä ja ohjeita. Älä luota siihen, että käyttäjät muistaisivat, mitä edellisillä sivuilla on ollut.