Koulutukset

Kouluttaja esitelmöi ryhmälle.

Tarjoamme koulutusta, opastusta ja ohjausta verkkosivujen saavutettavuuteen liittyvissä asioissa. Tarjolla on yleisiä, kaikille avoimia koulutuksia sekä tilauskoulutuksia esimerkiksi omaan työyhteisöön. 

Avoimet koulutukset

Selkokieli verkossa

Ajankohta: keskiviikko 20.11.2019, kello 9–15.30
Paikka: Kehitysvammaliitto, Espoo

Koulutus antaa perustietoa siitä, mitä selkokieli ja saavutettavuus tarkoittavat verkkoympäristössä. Koulutuksessa tutustutaan selkokirjoittamisen perusteisiin ja saavutettavien verkkosivujen periaatteisiin. Koulutuksen tavoitteena on tukea selkokielisten sisältöjen suunnittelua ja kehittämistä osallistujien omissa organisaatioissa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Tilauskoulutukset

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja räätälöidään tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä ja kerro, millainen saavutettavuuskoulutus palvelisi juuri sinun yhteisösi tai yrityksesi tarpeita!

Tilauskoulutuksissa voidaan huomioida

 • verkkopalvelujen suunnittelijat
 • koodaajat
 • sisällöntuottajat ja viestinnästä vastaavat
 • verkkopalveluiden tilaajat
 • kaikki saavutettavuudesta kiinnostuneet.

Millaisista sisällöistä koulutuksen voi rakentaa?

 • Mitä saavutettavuus on ja miksi se on tärkeää?
 • Saavutettavuuslainsäädäntö ja siinä olevat vaatimukset.
 • WCAG-saavutettavuusohjeistus ja sen käyttö.
 • Erilaiset vammat ja toimintarajoitteet ja niiden aiheuttamat haasteet verkossa.
 • Avustavat teknologiat ja niiden vaikutus verkkosivujen käyttöön.
 • Konkreettisia ja käytännön ohjeita saavutettavien verkkosivustojen tekemiseen.
 • Kognitiivisen saavutettavuuden periaatteet.
 • Ohjeita saavutettavuuden arviointiin.
 • Selkokielen ja selkovideoiden käyttö verkkosivuilla.

Tutustu myös Selkokeskuksen koulutuksiin.

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt

Marjo Timonen
marjo.timonen[at]kvl[dot]fi
09 3480 9223