Koulutukset

Kouluttaja esitelmöi ryhmälle.

Tarjoamme koulutusta, opastusta ja ohjausta verkkosivujen saavutettavuuteen liittyvissä asioissa. Tarjolla on yleisiä, kaikille avoimia koulutuksia sekä tilauskoulutuksia esimerkiksi omaan työyhteisöön. 

Avoimet koulutukset

Verkkosivujen saavutettavuus ja ymmärrettävyys koulutus sisällöntuottajille (etäkoulutus)

Ajankohta: keskiviikko 28.10.2020, kello 9.30–14.30
Hinta: 150 euroa

Mitä sisällöntuottajan täytyy tietää ja ymmärtää saavutettavuudesta? Miten tehdään saavutettavia, helppokäyttöisiä ja selkokielisiä verkkosisältöjä? Miten voi huomioida verkkosivustolla sellaiset käyttäjät, joilla on kielellisiä ja kognitiivisia haasteita?

Koulutuksen perehdytään saavutettavuuslainsäädäntöön ja saavutettavuuden WCAG-kriteeristöön sisällöntuottajan näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan kognitiiviseen saavutettavuuteen ja siihen, miten verkkosisällöistä tehdään helppokäyttöisiä, ymmärrettäviä ja selkokielisiä.

Koulutus järjestetään etäyhteydellä. Koulutuksen jälkeen on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, josta saa henkilökohtaista palautetta. 

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää, miten eri vammat ja toimintarajoitteet vaikuttavat verkkosivustojen käyttöön ja miten erityistarpeet voi huomioida omassa työssä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Tilauskoulutukset

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja räätälöidään tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä ja kerro, millainen saavutettavuuskoulutus palvelisi juuri sinun yhteisösi tai yrityksesi tarpeita!

Tilauskoulutuksissa voidaan huomioida

 • verkkopalvelujen suunnittelijat
 • koodaajat
 • sisällöntuottajat ja viestinnästä vastaavat
 • verkkopalveluiden tilaajat
 • kaikki saavutettavuudesta kiinnostuneet.

Millaisista sisällöistä koulutuksen voi rakentaa?

 • Mitä saavutettavuus on ja miksi se on tärkeää?
 • Digipalvelulaki ja siinä olevat saavutettavuusvaatimukset.
 • WCAG-saavutettavuusohjeistus ja sen käyttö.
 • Erilaiset vammat ja toimintarajoitteet ja niiden aiheuttamat haasteet verkossa.
 • Avustavat teknologiat ja niiden vaikutus verkkosivujen käyttöön.
 • Konkreettisia ja käytännön ohjeita saavutettavien verkkosivustojen tekemiseen.
 • Kognitiivisen saavutettavuuden periaatteet ja verkkosivujen helppokäyttöisyys. 
 • Tiedon saavutettavuus, kielen selkeys ja selkokielen käyttö verkkosivuilla (yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa).

Tutustu myös Selkokeskuksen koulutuksiin.

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt

Marjo Timonen
marjo.timonen[at]kvl[dot]fi
09 3480 9223