Kuka hyötyy saavutettavuudesta?

Seniorimies tietokoneella

Verkkopalvelujen hyvä saavutettavuus hyödyttää ihmisiä, jotka käyttävät verkkoa vain harvoin.

Verkkosivujen saavutettavuus hyödyttää kaikkia käyttäjiä. Saavutettavuus on erityisen tärkeää ellei välttämätöntä ihmisille, joilla on jokin vamma, toimintarajoite tai korkean iän aiheuttamia haasteita.

Kun saavutettavuus on otettu huomioon, käyttäjät voivat rajoitteistaan tai vammoistaan huolimatta asioida verkkosivuilla yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Toimintarajoitteiden taustalla voi olla synnynnäinen vamma, tapaturma tai sairaus. Myös ympäristötekijät tai verkkosivujen selailuun käytettävä laite saattavat rajoittaa käyttäjiä.

Esimerkiksi kirkas auringonpaiste saattaa vaikeuttaa kohteiden erottamista pieneltä matkapuhelimen näytöltä. Kova melu saattaa estää kuulemasta verkkosivujen ääniä. Tämän varalta esimerkiksi videot on hyödyllistä tekstittää.

Vammat ja toimintarajoitteet

Toimintarajoitteita ja vammoja on paljon erilaisia. Verkkosivujen käyttäjillä voi olla myös useampi kuin yksi rajoite tai vamma.

Näillä rajoitteilla ja vammoilla on tyypillisesti vaikutusta verkkosivujen käyttöön:

 • näkökykyyn liittyvät rajoitteet
 • kuuloon liittyvät rajoitteet
 • fyysiset ja motoriset rajoitteet
 • kognitiiviset vaikeudet
 • puhevammat
 • neurologiset sairaudet

Internetin käyttöä voivat vaikeuttaa myös käyttäjän korkea ikä ja siihen liittyvät rajoitteet. Nämä ovat usein edellä mainittuja näkö- kuulo- tai kognitiivisia vaikeuksia tai motoristen taitojen rajoitteita.

WWW:n standardeja kehittävä ja ylläpitävä World Wide Web Consortium (W3C) muistuttaa, että ikään liittyviin rajoitteisiin kuuluvat usein myös käyttäjän tietotekniset taidot. Moni ikääntynyt käyttää tietokonetta ja internetiä vain harvoin.

Saavutettavuudesta on hyötyä erilaisissa käyttötilanteissa

Hyvä saavutettavuus hyödyttää käyttäjiä myös esimerkiksi näissä tapauksissa:

 • kun käytössä on vanha päätelaite
 • kun käytössä on vanha verkkoselain
 • kun sivustoa käytetään erilaisilla päätelaitteilla (tietokoneilla, matkapuhelimilla tai taulutietokoneilla)
 • kun tietoliikenneyhteys on hidas
 • kun sivusto on käyttäjälle vieraskielinen
 • kun käyttäjä käyttää internetiä harvoin

Käyttäjät siis hyötyvät hyvästä saavutettavuudesta riippumatta siitä, onko heillä vammoja tai ei.

Tämän vuoksi palveluiden suunnittelussa on tärkeä miettiä käyttäjien toiminnallisia tarpeita eikä niinkään luokitella heitä vammojen, iän tai sairauksien perusteella.