Looginen lukemisjärjestys

Lukemisjärjestyksen tulisi olla looginen ja selkeä: verkkosivujen tekstin tulisi edetä vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Tällöin sivunäkymää ei tarvitse turhaan vierittää edestakaisin.

Sokeille ruudunlukuohjelman käyttäjille lukemisjärjestyksen tulisi olla sama kuin normaalisti näkeville. Käytännössä tämä onnistuu siten, että tekstisisältö syötetään HTML-koodiin siinä järjestyksessä, jossa se on tarkoitettu luettavaksi.

HUOM:

Verkkosivuista on mahdollista tehdä CSS-tyylimäärittelyiden avulla sellaisia, että sisältö esitetään käyttäjälle visuaalisesti eri järjestyksessä kuin se on HTML-koodiin kirjoitettu. Näin ei kannata toimia, sillä ruuudunlukuohjelmat lukevat sivun kuitenkin HTML-koodin esittämässä järjestyksessä.