Mitä on käytettävyys?

Nainee selaa kännykkää.

Verkkopalvelut tulee suunnitella riittävän helppokäyttöisiksi.

Käytettävyys tarkoittaa laitteen tai palvelun helppokäyttöisyyttä. Käytettävyyteen liittyy myös laitteen tai palvelun hyödyttävyys sekä saatavuus

Käytettävyystutkija Jakob Nielsenin mukaan käytettävyys koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Opittavuus. Kuinka nopeasti käyttäjä voi alkaa käyttää laitetta tai palvelua?
  • Tehokkuus. Kuinka tehokkaasti käyttäjä saa suoritettua tavoittelemansa asiat?
  • Muistettavuus. Kuinka hyvin taito käyttää laitetta tai palvelua säilyy sen jälkeen, kun käytössä on ollut tauko?
  • Virheettömyys. Kuinka paljon käyttäjä tekee virheitä käytön aikana? Miten helposti käyttäjä voi havaita ja korjata virheet?
  • Tyytyväisyys. Kuinka miellyttäväksi käyttäjä arvioi laitteen tai palvelun käytön?

Miten käytettävyyttä arvioidaan?

Kun käytettävyyttä arvioidaan, pyritään arvioimaan sitä, miten laitteen tai palvelun oikeat käyttäjät käyttävät sitä todellisissa käyttötilanteissa.

Jos käyttäjät kykenevät suoriutumaan tavoitteistaan nopeasti ja vaivattomasti, laite tai palvelu on käytettävyydeltään hyvä. Jos käyttäjä ei osaa käyttää tuotetta tai palvelua, vika ei ole käyttäjässä, vaan laitteen tai palvelun käyttö on suunniteltu huonosti.

Esimerkiksi verkkopankin käytettävyyttä arvioitaessa voitaisiin arvioida yhtenä käyttötilanteena laskun maksamista. Jos verkkopankin käyttäjät saavat laskunsa maksettua ja vieläpä suhteellisen lyhyessä ajassa, voidaan todeta, että verkkopankki on käytettävyydeltään hyvä laskujen maksamisen osalta.