Mitä on saavutettavuus?

Nuori mies katselee tablettia.

Verkkopalvelujen saavutettavuudesta hyötyvät kaikki käyttäjät.

Saavutettava palvelu tai tuote on sellainen, jota kaikkien on mahdollista käyttää yhdenvertaisesti vammoista tai toimintarajoitteista huolimatta.

Esimerkiksi verkkopankkisivusto on saavutettava silloin, kun kaikki ihmiset voivat käyttää verkkopankkia, maksaa laskunsa ja hakea asuntolainaa ilman muiden apua.

Tällä sivustolla keskitymme erityisesti verkkosivujen saavutettavuuteen.

Hyvä saavutettavuus vaatii kaikkien verkkosivustojen suunnittelussa, koodaamisessa ja sisällöntuotannossa mukana olevien panostusta. Myös verkkosivuston tilaajan täytyy osata vaatia hyvää saavutettavuutta sivuston toimittajalta.

Avustavat teknologiat

Avustavat laitteet ja tietokoneelle asennettavat ohjelmistot mahdollistavat verkkosivustojen käytön monille. Niiden avulla esimerkiksi sokean tai neliraajahalvaantuneen käyttäjän on mahdollista selata verkkosivuja.

Apuvälineet eivät kuitenkaan itsessään riitä, jos verkkosivuston suunnittelussa ei ole otettu saavutettavuutta huomioon. Sähköiset palvelut tulee tehdä saavutettaviksi kaikille, jotta niitä voidaan käyttää onnistuneesti.

Miten saavutettavuutta arvioidaan?

Saavutettavien verkkosivujen tekemiseen ja arviointiin käytetään usein erilaisia saavutettavuusohjeistuksia. World Wide Web Consortiumin (W3C) laatimat Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (WCAG 2.0) on yleisimmin käytössä oleva saavutettavuusohjeistus, joka on usein myös lainsäädännön pohjana.

Verkkosivustojen suunnittelussa, kehityksessä ja arvioinneissa on syytä arvioida niiden teknisen saavutettavuuden lisäksi myös käytettävyyttä. Käytettävyyssuunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös toimintarajoitteiset ja vammaiset henkilöt.

Lisää aiheesta

Mitä on käytettävyys?