Näköön liittyvät rajoitteet

Verkon käyttäjillä on monenlaisia näköön liittyviä rajoitteita. He pystyvät käyttämään verkkoa niistä huolimatta, jos verkkosivustolla on otettu saavutettavuus huomioon.

Esimerkiksi kuvia tai videoita ei voida esittää kaikille näkörajoitteisille käyttäjille sellaisenaan. Tällaisille sisällöille luodaan vaihtoehtoinen esitystapa.

Näkörajoitteisia varten kuville kirjoitetaan tekstivastineet, joissa kerrotaan mitä kuvissa näkyy. Näin täysin sokeakin henkilö saa tietää, mitä kuvissa on.

Miksi näköhaitat tulisi ottaa huomioon?

Näköhaittojen huomioiminen saavutettavia verkkosivuja suunniteltaessa hyödyttää monia käyttäjiä. Suomessa on arvioitu olevan noin 80 000 näkövammaista, joista 10 000 on sokeita.

Myös värisokeus on sellainen näköön liittyvä haitta, joka tulisi ottaa huomioon verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Arvioiden mukaan Suomessa noin viisi prosenttia väestöstä on värisokeita. Yleisin värisokeuden muoto on puna-vihersokeus.

Lähes kaikilla on jossain vaiheessa elämäänsä näköön liittyviä rajoitteita. Tämä voi johtua näkövammasta, näön heikentymisestä, päätelaitteesta tai ympäristön aiheuttamista tekijöistä.

Esimerkiksi mobiililaitteen pieneltä näytöltä voi olla hankala havaita näytöllä näkyviä asioita kirkkaassa auringonpaisteessa.

Miten näkövammaiset selaavat verkkosivuja?

Näkövammaisilla käyttäjillä on erilaisia avustavia keinoja päätelaitteiden käytön helpottamiseksi. He voivat käyttää avustavia teknologioita verkon selaamiseen tai muuttaa verkkosivujen visuaalista ilmettä esimerkiksi suurentamalla tekstiä.

Täysin tai lähes sokeat käyttäjät käyttävät verkon selailuun ruudunlukuohjelmaa, joka lukee verkkosivujen sisällön käyttäjälle ääneen.

Moni vaikeasti heikkonäköinen käyttää ruudunsuurennosohjelmaa, joka suurentaa näytön sisällön ja tekee siitä helpommin havaittavan.

Monet käyttäjät saattavat suurentaa tekstin kokoa verkkoselaimesta käsin tai parantaa tekstin ja taustan välistä tummuuskontrastia.

Joidenkin on helpompi lukea tekstiä, kun he muuttavat näytön värit käänteisiksi niin, että teksti on vaaleaa ja tausta on tumma.

”Käytän tietokonetta ja verkkosivuja ruudunlukuohjelman avulla niin, että ruudunlukuohjelma lukee näytöllä olevan tekstisisällön ääneen. Käytän samanaikaisesti pistenäyttöä, johon tulee pistekirjoituksella sitä samaa tekstiä, jonka ohjelma lukee ääneen. En tee hiirellä mitään, vaan kaikki asiat teen näppäimistöllä.

En käytä mielelläni verkkosivuja, jotka on huonosti tehty. Vähiten mielelläni käytän sivuja, joiden linkeissä tai painikkeissa on kuva, joka kertoo, mitä niistä tapahtuu, mutta ei tekstiä. Se linkki voi olla minulle vaikka muotoa kuva.jpg. Silloin on tosi hankala tietää, mitä siitä tapahtuu.

Lisäksi epämiellyttäviä ovat sellaiset sivut, joissa on tosi paljon sisältöä, mutta niissä ei ole käytetty otsikkotasoja.”

Ronja Oja, sovellussuunnittelija, sokea

Miten näköhaitat tulisi ottaa huomioon verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa?

Verkkosivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa on syytä ottaa huomioon käyttäjät, jotka selaavat verkkoa käyttäen avustavia teknologioita ja muuttavat verkkosivun visuaalista ilmettä tehden siitä itselleen sopivamman.

Saavutettavuuden parantamiseksi on tärkeää huomioida nämä näköhaittoihin liittyvät asiat:

  • Käytä selkeää ja riittävän suurta fonttia. Tyypillisesti päätteettömät (sans-serif-tyyliset) fontit ovat helpoimmin luettavia.
  • Varmista, että tekstin ja taustan välinen tummuuskontrasti on riittävä. Älä esimerkiksi käytä harmaata tekstiä harmaalla pohjalla.
  • Käytä selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Pidä tekstirakenne yksinkertaisena. Älä kirjoita pitkiä virkkeitä ja kappaleita.
  • Julkaise kaikki sisältö verkkosivuilla HTML-muodossa. Älä julkaise sisältöjä ainoastaan ladattavina tiedostoina.
  • Käytä tekstin muotoilujen ja värien yhdistelmiä välittämään merkitystä (esimerkiksi linkkiteksti). Älä käytä esimerkiksi pelkkää väriä välittämään merkitystä.
  • Lisää kuviin ja videoihin tekstivastine tai jokin muu vaihtoehtoinen esitystapa. Älä käytä pelkkiä kuvia ja videoita välittämään tietoa, ellei kuvissa ole tekstivastineita tai videoissa kuvailutulkkausta.
  • Käytä oikeaoppista HTML-kieltä, josta ilmenee elementtien semanttinen merkitys (esimerkiksi muotoiluja <H1>, <button>, <nav>, <main> jne.). Älä siis muotoile esimerkiksi otsikkoja vain muuttamalla tekstin kokoa.
  • Varmista, että sivun rakenne on selkeä ja looginen. Sisällön järjestys HTML-lähdekoodissa tulee olla sama kuin visuaalinen esitystapa.
  • Varmista, että sivustoa on mahdollista käyttää pelkällä näppäimistöllä ilman hiirtä. Kaikkia sivuston toimintoja pitää voida käyttää vain näppäimistöllä.
  • Nimeä linkit ja otsikot selkeästi ja ymmärrettävästi. Varmista, että linkin nimestä käy ilmi, minne se johtaa. Vältä ”Paina tästä” tai ”Lue lisää” -tyylisiä linkkejä.