Pikaopas kognitiiviseen saavutettavuuteen

Käytä selkeää ja hyvää yleiskieltä.

 • Älä käytä kielikuvia ja sanontoja.
 • Vältä vaikeiden ja monimutkaisten sanojen käyttöä.

Rivitä teksti vasemmalle.

 • Vältä sanojen turhaa alleviivaamista, lihavointia ja kursivointia.
 • Älä kirjoita turhaan pelkästään ISOILLA KIRJAIMILLA.

Pidä sisältö riittävän lyhyenä, yksinkertaisena ja selkeänä.
Paloittele teksti selkeäksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi käyttäen väliotsikoita, listoja, kuvia ja videoita.

 • Älä julkaise pitkiä tekstisisältöjä yhteen pötköön.

Tue kirjoitettua tekstiä kuvilla, kuvaajilla, listoilla, videoilla ja äänitiedostoilla.

 • Älä tarjoa sisältöä pelkästään tekstinä.

Korosta visuaalisesti sivun merkittävää ja olennaista sisältöä.
Tee klikattavista toiminnoista mahdollisimman informatiivisia, selkeitä, johdonmukaisia ja helposti ennakoitavia.

 • Vältä "Paina tästä" -tyylisiä painikkeita. Kirjoita painikkeeseen suoraan sen käyttötarkoitus.
 • Vältä tilanteita, joissa käyttäjä ei voi olla varma, mihin linkki johtaa tai mitä painike tekee.

Tee sivurakenteista mahdollisimman selkeät, yksinkertaiset ja johdonmukaiset.

 • Älä vaihtele sivun rakennetta ja tyyliä alasivuilla.

Tarjoa käyttäjälle mahdollisuus poistaa kaikki vilkkuva tai muulla tavalla häiritsevä sisältö.

 • Vältä sisältöjä, jotka turhaan vievät käyttäjän huomion pois sivun olennaisimmasta pääsisällöstä.

Tarjoa käyttäjälle sivuston käyttöä ja muistia tukevia vihjeitä ja ohjeita.

 • Älä luota siihen, että käyttäjät muistaisivat, mitä edellisillä sivuilla on ollut.

Ohjeet helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnitteluun