Pikaopas sisällöntuottajille

Jäsennä sisältö ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi sivulle.

 • Kirjoita lyhyitä lauseita. Palastele lauseita tarvittaessa.
 • Huomioi, että kielikuvat, sanonnat tai ammattikielen käyttö voivat aiheuttaa vaikeuksia lukijalle.

Lisää kuville tekstivastineet.

 • Kaikille kuville on annettava riittävän kuvaava tekstivastine, josta käy ilmi kuvan sisältö ja/tai tarkoitus.

Tee mediasisällöistä saavutettavia.

 • Videoista, äänitiedostoista ja muista mediasisällöistä on tehtävä sellaisia, että niissä oleva sisältö aukeaa myös aistivammaisille henkilöille.

Vältä sairauskohtauksia aiheuttavia sisältöjä.

 • Esimerkiksi yli kolme kertaa sekunnissa vilkkuvat kohteet saattavat laukaista joillakin käyttäjillä epileptisiä kohtauksia.

Käytä useita eri keinoja välittämään merkitystä.

 • Värin lisäksi on hyvä käyttää muitakin visuaalisia keinoja, kuten alleviivausta.

Käytä riittävän suurta tekstiä ja selkeää kirjasintyyppiä.

 • Sopiva tekstin koko saattaa riippua käytettävästä kirjasintyypistä. Tavallisesti tekstin koon tulisi olla kuitenkin vähintään 10pt.
 • Päätteettömät (sans-serif-tyyliset) fontit ovat monelle helpompia lukea.

Tee otsikkorakenteesta selkeä ja johdonmukainen.

 • Varmista, että kaikella sivun merkityksellisellä sisällöllä on ymmärrettävästi nimetyt otsikot.

Muista riittävä tummuuskontrasti.

 • Sivun tekstisisällöillä ja toiminnallisilla elementeillä on oltava riittävä tummuuskontrasti taustaan nähden.

Älä käytä kuvia välittämään tekstuaalista informaatiota.

 • Kirjoita tekstit HTML-lähdekoodiin ja muotoile niitä tarvittaessa CSS-tyylimäärittelyiden avulla.

Muista sopiva rivin pituus.

 • Älä tee riveistä liian lyhyitä tai liian pitkiä. Tavallisesti 50120 merkkiä on sopiva rivin pituus.

Nimeä linkit kuvaavasti.

 • Linkin nimestä tulee käydä ilmi, mihin se vie käyttäjän ja/tai mitä siitä tapahtuu.
 • Vältä "Paina tästä" ja "Lue lisää" -tyylisiä linkkien nimiä.

Käytä TIKKUKIRJAIMIA harkiten.

 • SUURILLA KIRJAIMILLA kirjoitettu teksti on hitaampaa lukea sekä saattaa hankaloittaa lukihäiriöisten lukemista entisestään ja ruudunlukuohjelmia käyttäviä.

Ladattavat tiedostot.

 • Kaikille kuville on annettava riittävän kuvaava tekstivastine, josta käy ilmi kuvan sisältö ja/tai tarkoitus.