Pikaopas suunnittelijoille

Suunnittele selkeät sivupohjat.

 • Varmista, että sivun eri osat erottuvat toisistaan selkeästi. Erityisen tärkeää on, että käyttäjälle ei jää epäselväksi, missä sivun pääsisältö on.

Tee sivuston rakenteesta ja toiminnoista yhdenmukaiset.

 • Sivustolla olevat eri toiminnot näyttävät samoilta ja löytyvät samasta paikasta riippumatta siitä, millä alasivulla ollaan.
 • Suunnittele selkeä ja johdonmukainen otsikkorakenne.
 • Varmista, että kaikki sivun merkityksellisellä sisällöllä on ymmärrettävästi nimetyt otsikot.

Muista riittävä tummuuskontrasti.

 • Sivun tekstisisällöillä ja toiminnallisilla elementeillä on oltava riittävä tummuuskontrasti taustaan nähden.

Älä käytä kuvia välittämään tekstuaalista informaatiota.

 • Kirjoita tekstit HTML-lähdekoodiin ja muotoile niitä tarvittaessa CSS-tyylitiedostojen avulla.

Muista sopiva rivin pituus.

 • Älä tee riveistä liian lyhyitä tai liian pitkiä. Tavallisesti 50–120 merkkiä on sopiva rivin pituus.

Käytä riittävän suurta tekstiä ja selkeää kirjasintyyppiä.

 • Sopiva tekstin koko saattaa riippua käytettävästä kirjasintyypistä. Tavallisesti tekstin koon tulisi olla kuitenkin vähintään 10pt.
 • Päätteettömät (sans-serif-tyyliset) fontit ovat monelle helpompia lukea.

Tee linkeistä linkkien näköisiä.

 • Tee kaikista interaktiivisista elementeistä, kuten linkeistä ja painikkeista visuaalisesti sen näköisiä, että käyttäjä tietää niiden olevan linkkejä/painikkeita.

Älä käytä väriä ainoana keinona välittää merkitystä.

 • Värin lisäksi on hyvä käyttää muitakin visuaalisia keinoja, kuten linkkien kohdalla alleviivausta.

Vältä kaikkia sellaisia esitystapoja, joiden tiedetään aiheuttavan sairauskohtauksia joillekin käyttäjille.

 • Esimerkiksi yli kolme kertaa sekunnissa vilkkuvat kohteet saattavat joillain käyttäjillä laukaista epileptisiä kohtauksia.
 • Värin lisäksi on hyvä käyttää muitakin visuaalisia keinoja, kuten linkkien kohdalla alleviivausta.

Lisää jokaiselle alasivuille linkki sivuston etusivulle.

 • Usein sivunäkymän vasemmassa yläkulmassa on sivuston logo/nimi, joka toimii samalla linkkinä sivuston etusivulle.

Varmista, että käyttäjä tietää sijaintinsa sivustolla.

 • Käyttäjän tulee tietää, missä kohtaa sivustoa hän on.