Pikaopas suunnittelijoille

Suunnittele selkeät sivupohjat

Varmista, että sivun eri osat erottuvat toisistaan selkeästi. Erityisen tärkeää on, että käyttäjälle ei jää epäselväksi, missä sivun pääsisältö on.

Tee sivuston rakenteesta ja toiminnoista yhdenmukaiset

Sivustolla olevat eri toiminnot näyttävät samoilta ja löytyvät samasta paikasta riippumatta siitä, millä alasivulla ollaan.

Suunnittele selkeä ja johdonmukainen otsikkorakenne. Varmista, että kaikki sivun merkityksellisellä sisällöllä on ymmärrettävästi nimetyt otsikot.

Muista riittävä tummuuskontrasti

Sivun tekstisisällöillä ja toiminnallisilla elementeillä on oltava riittävä tummuuskontrasti taustaan nähden.

Älä käytä kuvia välittämään tekstuaalista informaatiota

Kirjoita tekstit HTML-lähdekoodiin ja muotoile niitä tarvittaessa CSS-tyylitiedostojen avulla.

Muista sopiva rivin pituus

Älä tee riveistä liian lyhyitä tai liian pitkiä. Tavallisesti 50–120 merkkiä on sopiva rivin pituus.

Käytä riittävän suurta tekstiä ja selkeää kirjasintyyppiä

Sopiva tekstin koko saattaa riippua käytettävästä kirjasintyypistä. Tavallisesti tekstin koon tulisi olla kuitenkin vähintään 10pt.

Päätteettömät (sans-serif-tyyliset) fontit ovat monelle helpompia lukea.

Tee linkeistä linkkien näköisiä

Tee kaikista interaktiivisista elementeistä, kuten linkeistä ja painikkeista visuaalisesti sen näköisiä, että käyttäjä tietää niiden olevan linkkejä/painikkeita. Älä käytä samoja tyylejä (esimerkiksi alleviivausta) muissa sivuston osissa.

Älä käytä väriä ainoana keinona välittää merkitystä

Värin lisäksi on hyvä käyttää muitakin visuaalisia keinoja, kuten linkkien kohdalla alleviivausta.

Vältä välkkyviä ja nopeasti liikkuvia elementtejä

Nopeasti etenevät ja välkkyvät esitystavat vievät tavallisesti liikaa huomiota ja voivat pahimmillaan aiheuttaa sairauskohtauksia esimerkiksi epileptikoille.

Lisää jokaiselle alasivuille linkki sivuston etusivulle

Usein sivunäkymän vasemmassa yläkulmassa on sivuston logo/nimi, joka toimii samalla linkkinä sivuston etusivulle.

Varmista, että käyttäjä tietää sijaintinsa sivustolla

Käyttäjän tulee tietää, missä kohtaa sivustoa hän on.