Saavutettavuuden arvioinnin suunnitelma

Ennen kuin verkkosivuston saavutettavuutta aletaan arvioida, on hyvä laatia suunnitelma, josta ilmenevät saavutettavuuden arvioinnin vaiheet ja asiat, jotka arvioinnissa huomioidaan.

Tätä saavutettavuuden arvioinnin suunnitelmaa voi hyödyntää myös sivuston kehitysvaiheessa.

Tavoite ja tarkoitus

 • Mitä arvioinnilla halutaan selvittää ja saavuttaa?
 • Mikä on verkkosivuston tavoitteena oleva taso saavutettavuudelle ja käytettävyydelle?
 • Esitetäänkö arvioinnin jälkeen myös korjausehdotukset? Kuinka tarkalla tasolla korjausehdotukset esitetään?
 • Saavutettavuuden arvioinnin tavoite kannattaa määritellä erittäin tarkasti ja huolellisesti. Siinä olevat asiat vaikuttavat valittuihin saavutettavuuden arvioinnin menetelmiin, itse arviointiin ja raportointiin.

Menetelmät

 • Kuka tai ketkä arvioivat sivuston?
 • Onko sivuston arvioinnissa mukana myös sivuston todellisia käyttäjiä vai onko se asiantuntija-arvio?
 • Käytetäänkö arvioinnissa ennalta määriteltyjä saavutettavuuden onnistumiskriteerejä (esimerkiksi WCAG 2.0 - taso A, AA vai AAA)?
 • Millä päätelaitteilla, verkkoselaimilla ja avustavilla teknologioilla arviointi toteutetaan? Käytetäänkö arvioinnissa muita keinoja, mitä?
 • Arvioidaanko sivuston teknisen saavutettavuuden lisäksi myös sen käytettävyyttä vammaisille ja toimintarajoitteisille? Miten käytettävyyden arviointi toteutetaan?
 • Miten arvioinnin tulokset raportoidaan?
 • Kerrotaanko eri saavutettavuuteen liittyvien ongelmien kohdalla myös niiden “vakavuusaste” eli se, miten paljon yksittäinen ongelma vaikuttaa sivuston käyttäjien mahdollisuuksiin käyttää sivustoa?
 • Arvioinnista saadaan eniten irti, kun käytetään useita eri asiantuntijoita ja loppukäyttäjiä, tarkastellaan sivustoa mahdollisimmaan laajasti useilla eri päätelaitteilla, selaimilla ja avustavilla teknologioilla sekä otetaan teknisen saavutettavuuden lisäksi huomioon myös kognitiivinen saavutettavuus ja käytettävyys.

Arvioitava kohde

 • Mikä verkkosivusto arvioidaan?
 • Mitkä verkkosivuston alasivut ja/tai käyttötapaukset arvioidaan? Kuinka monta näitä on?
 • On hyvä arvioida useaa erilaista sivupohjaa ja lomaketta, erilaisia sisältöjä (kuvat, videot, ladattavat tiedostot, yms.) ja erilaisia käytettyjä web-tekniikoita.

Aikataulu

 • Milloin arviointi toteutetaan?
 • Milloin arviointiraportti palautetaan?
 • Milloin saavutettavuusongelmiin liittyvät korjaustoimenpiteet ovat valmiit?
 • Kuinka monta henkilötyöpäivää eri vaiheisiin on hyvä varata?
 • Ajankäyttö kannattaa miettiä tarkasti. Aikatauluun on syytä jättää hieman joustovaraa. Jos saavutettavuuteen liittyviä ongelmia on paljon, verkkosivuston saavutettavuuden arviointi ja ongelmien ratkaisu vie yleensä enemmän aikaa.

Arviointi ja raportointi

 • Täyttääkö arvioitu verkkosivusto ennalta määrätyt tavoitteet?
 • Missä tarkalleen ottaen ilmenee saavutettavuusongelmia?
 • Miten ongelmat on mahdollista korjata?
 • Arvioinnista tehty raportti tulee kirjoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi, jotta lukija varmasti ymmärtää, mitä ongelmia sivustolla on ja miten ne voidaan mahdollisesti korjata.