Saavutettavuuden testaaminen itse

Verkkosivuston saavutettavuutta kannattaa testata myös itse. Kun sivuston kehittäjät testaavat sivustoa ja asettuvat itse erilaisten käyttäjien asemaan, he saavat hyvän kuvan sivujen teknisestä toimivuudesta ja osittain myös käytettävyydestä.

Näin on mahdollista havaita ja korjata sivuston ongelmia – myös saavutettavuusongelmia.

Kaikkien verkkosivuston kehittämisessä mukana olevien kannattaa testata verkkosivuston saavutettavuutta – suunnittelijoiden, koodaajien ja sisällöntuottajien. Erilaisia käyttäjiä ja käyttötilanteita voidaan jäljitellä käyttämällä sivustoa erilaisilla päätelaitteilla, apuvälineillä ja selaimilla.

On huomioitava, että sivuston testaaminen itse ei korvaa oikeilla käyttäjillä toteutettua saavutettavuus- ja käytettävyystestausta.

Testaa saavutettavuus apuvälineillä

Sivustoa voi kokeilla käyttää erilaisilla apuvälineillä. Ruudunlukuohjelmalla on mahdollista kokeilla, miten näkövammainen käyttäjä kokee sivuston, ja miltä sivusto kuulostaa luettuna.

Kun verkkosivut kuunnellaan ruudunlukuohjelmalla, huomataan, onko sivujen tekstisisältö vaikeaselkoista.

Ruudunlukuohjelmia ohjataan yleensä näppäimistöllä. Niillä voidaan siis ainakin osittain testata sivuston saavutettavuutta myös niille käyttäjille, jotka käyttävät tietokonetta vain näppäimistön avulla.

Testaa saavutettavuus eri päätelaitteilla

Verkkosivustoa kannattaa kokeilla käyttää mahdollisimman monella erilaisella päätelaitteella ja varmistaa, että sivusto on niillä mahdollisimman saavutettava.

Verkkosivuston saavutettavuus voi riippua siitä, millä laitteella sitä käytetään. Sivusto saattaa näyttää erilaiselta ja toimia eri tavoin riippuen siitä, onko käytössä tietokone, tabletti vai älypuhelin.

Lisäksi sivuston käytettävyyteen voivat vaikuttaa laitteiden erilaiset käyttöjärjestelmät (esim. Windows, Mac OS, Linux) ja niiden versiot. Myös laitteiden näytön koko ja tarkkuus vaihtelee.

Suosittelemme testaamaan verkkosivustoa seuraavilla päätelaitteilla ja käyttöjärjestelmillä:

 1. PC-tietokoneet: Microsoft Windows 7 ja sitä uudemmat versiot
 2. Mac-tietokoneet: MacOS
 3. Android-älypuhelimet
 4. iPhone-älypuhelimet

Testaa saavutettavuus eri selaimilla ja selainversioilla

Verkkosivuston testaaminen mahdollisimman monilla eri selaimilla ja niiden versioilla saattaa paljastaa erilaisia saavutettavuuteen liittyviä ongelmia.

Kaikki sivustolla käytetyt ratkaisut eivät välttämättä toimi kaikilla eri selaimilla tai vanhemmilla selainversioilla.

Sivuston visuaalinen ilme saattaa olla erilainen selaimesta riippuen. Kun sivustoa käytetään jollain apuvälineellä, se saattaa toimia eri tavoin eri selaimilla.

Suosittelemme testaamaan verkkosivustoa näillä suosituimmilla selaimilla:

 1. Chrome
 2. Safari
 3. Firefox
 4. Edge

Testaa saavutettavuus pelkällä näppäimistöllä

On tärkeää, että sivusto ja sen kaikki toiminnot ovat käytettävissä myös ilman hiirtä. Moni käyttäjä saattaa vierailla verkkosivuilla käyttäen pelkkää näppäimistöä.

Sivuston saavutettavuus näppäimistöllä on erityisen tärkeää näkövammaisille ruudunlukuohjelman käyttäjille ja niille käyttäjille, joilla on syystä tai toisesta vaikeuksia käyttää hiirtä.

Sivustoa kannattaa selata käyttämällä sarkainta (Tab ↹), nuolinäppäimiä ja Enter-näppäintä ja tarkkailla samalla seuraavia asioita:

 • Toimivatko kaikki sivuston toiminnot, kuten erilaiset lomakkeissa käytetyt elementit, pelkillä näppäinkomennoilla?
 • Onko käyttäjälle selvää, mitä sivuston kohtaa ja mitä toimintoa hän käyttää? Piirtyykö esimerkiksi kaikkien sivuston linkkien ympärille reunaviiva, kun sivustoa selataan käyttämällä sarkainta?
 • Liikkuuko sarkaimella (Tab ↹) käytettävä kohdistin sivulla eteenpäin loogisessa järjestyksessä, kun sivustoa selataan sarkaimella? Kohdistimen tulisi tavallisesti liikkua vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas.

Testaa saavutettavuus ilman javascriptiä ja CSS:ä

Html-pohjaisilla verkkosivuilla käytetään usein myös muita web-teknologioita, kuten Javascriptiä tai CSS:ä. Osa näistä toteutuksista saattaa joissain tilanteissa parantaa saavutettavuutta.

Tästä huolimatta on syytä varmistaa, että sivusto toimii ja on saavutettava myös silloin, kun nämä tekniikat on otettu pois käytöstä tai kun selain tai laite ei tue niitä.

Erityisesti on syytä varmistaa, että sivuston olennaisimmat toiminnot toimivat ilman javascriptia. Verkkosivustoa ei ole syytä suunnitella esimerkiksi niin, että sille sisäänkirjautuminen vaatii javascriptiä.

Yleensä sivut toimivat varmimmin eri käyttäjille ja ovat mahdollisimman saavutettavia, kun ne on toteutettu mahdollisimman yksinkertaisesti.

Testaa saavutettavuus ilman värejä ja käännetyillä väreillä

Värit ovat usein hyvä tapa korostaa asioita. Ne eivät saisi kuitenkaan olla verkkosivustolla ainoa keino korostaa merkitystä.

Kaikki käyttäjät eivät näe värejä samalla tavalla. Tämä saattaa johtua esimerkiksi näkövammasta, värisokeudesta, kulttuurisista eroista, selaimen tai laitteen asetuksista tai kirkkaasta auringonpaisteesta.

Heikosti näkevä käyttäjä saattaa selata verkkosivustoa käännetyillä väreillä, sillä osalle vaalea teksti tummalla pohjalla on helpommin luettavissa.

Näistä syistä on tärkeää, että verkkosivulla ei korosteta tai merkitä elementtejä pelkän värin avulla. Esimerkiksi tekstin seassa olevaa linkkiä ei kannata korostaa pelkällä värillä, vaan linkkiteksti kannattaa myös alleviivata.

Testaa siis sivustoa ja arvioi sen saavutettavuutta ottamalla verkkoselaimen värit pois käytöstä ja tarkastele sivustoa mustavalkoisena.

On tärkeää, että eri tavoilla korostettujen elementtien merkitys on käyttäjälle selvää myös ilman värejä tai silloin, kun värit on käännetty.

Suurenna sivustoa selaimesta

Jotkut käyttäjät haluavat suurentaa verkkosivustoilla olevaa sisältöä selaimesta, jos sivun teksti on heille liian pientä luettavaksi.

Testaa, että verkkosivustoa on mahdollista suurentaa selaimesta käsin aina 200 prosenttiin asti. Varmista, että sivuston rakenne pysyy edelleen kasassa ja sisältö on luettavaa ja ymmärrettävää.

Automaattiset saavutettavuustarkistustyökalut

Automaattiset tarkistustyökalut ovat hyvä lisä sivustojen saavutettavuustarkistukseen. Ne saattavat auttaa verkkosivuston kehittäjiä löytämään sivuston lähdekoodista erilaisia teknisiä saavutettavuusongelmia.

Tarkistustyökalut eivät kuitenkaan yksinään riitä havaitsemaan läheskään kaikkia saavutettavuusongelmia tai osaa ehdottaa ratkaisua niihin.

Verkkosivut kannattaa testata myös automaattisilla tarkistustyökaluilla, jotka tarkistavat sivun HTML- ja joskus myös CSS-lähdekoodin. Työkalut etsivät koodista mahdolliset saavutettavuuden kannalta kriittiset virheet.

Usein näiden ongelmien korjaaminen tekee sivustosta teknisesti saavutettavan apuvälineiden käyttäjille.

Osa tarkistustyökaluista on selaimeen asennettavia selainlaajennuksia ja osa toimii verkkopalveluna.

Verkkopalveluun kopioidaan tarkastettavan sivun internetosoite, jolloin palvelu tarkastaa sivun saavutettavuuden. Yleensä työkalut tarkistavat vain yhden alasivun kerralla.

On olemassa myös työkaluja tekstin ja taustan välisen tummuuskontrastin tarkistamiseen. Monessa saavutettavuusohjeistuksessa tummuuskontrastille on annettu tarkat arvot, joiden tulee täyttyä, jotta sivusto on saavutettava.