Selkeästi meille -hanke

Viisi ihmistä seisoo rivissä ja näyttää peukaloa.

Kuvassa Selkeästi meille -hankkeen työntekijät Satu Timperi, Heikki Oksanen, Roberto Polsa, Mira Vihmo ja Petra Saarinen.

Selkeästi meille -hanke (2020-2022) on valtakunnallinen Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa.

Selkeästi meille -hankkeen tehtävänä on:

  • kehittää kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä
  • arvioida eri organisaatioiden verkkopalveluja
  • mahdollistaa kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamistyö saavuttavuuden iskuryhmissä
  • viestiä siitä, miten tärkeää on huomioida kognitiivinen saavutettavuus erilaisissa verkkopalveluissa.

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointi

Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa on kehitetty kognitiivisen arvioinnin arviointikriteeristöä, jonka kehitystyö jatkuu hankkeen loppuun asti. Kriteeristöllä arvioidaan verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia.

Arvioitavia osa-alueita ovat muun muassa

  • navigaatio
  • painikkeet
  • ikonit ja symbolit
  • linkit
  • tekstit.

Hanke arvioi erilaisia verkkopalveluja osana arviointikriteeristön kehitystyötä. Arviointeihin voivat hakea mukaan kaikenlaiset organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset ja julkiset toimijat.
Voit lukea hankkeen tekemistä kognitiivisen saavutettavuuden arvioinneista ja hankkeen myöntämästä Tämä palvelu on meille -tunnuksesta Papunetin Palvelut-osiossa.

Vaikuttamistoiminta

Hankkeessa toimiviin saavutettavuuden iskuryhmiin osallistuu kehitysvammaisia ihmisiä eri puolelta Suomea. Iskuryhmät ovat vaikuttaneet eri verkkosivustoihin ja käyneet keskustelua eri toimijoiden kanssa. Iskuryhmät ovat iskeneet muun muassa sairaalan, suuren kaupungin, kirjaston sekä pankin verkkosivustoille.  
Iskujen vaikutukset ovat näkyneet muun muassa siinä, että osa iskujen kohteiksi päätyneistä verkkopalveluista on hakenut mukaan hankkeen tekemään arviointiin.

Hankkeen omat nettisivut

Hankkeelle on avattu omat nettisivut osoitteessa selkeästimeille.fi. Siellä on ohjeita ja vinkkejä kognitiiviseen saavutettavuuteen ja tietoa hankkeesta. Sivustoa kehitetään koko hankkeen ajan ja hanke ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia. Sivustolle julkaistaan myös hankkeen päättyessä kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö kaikkien käyttöön .

Mukana Celian-ymmärrän seminaarissa

Jos haluat kuulla hankkeesta enemmän, katso hankkeen esitys 7.4.2021 pidetyssä Celian Ymmärrän-seminaarissa. Esityksessä hanketiimi kertoo muun muassa, miten arviointikriteeristö on muodostunut ja esittää käytännön esimerkkejä kognitiivisesta saavutettavuudesta. Voit katsoa esityksen YouTubesta https://www.youtube.com/watch?v=qGS66wQhA64

Hanke sosiaalisessa mediassa

Selkeästi meille -hanke on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hanke kertoo siellä toiminnastaan ja nostaa esille hankkeessa tehtyjä havaintoja.

Facebook: www.facebook.com/selkeastimeille
Instagram: www.instagram.com/selkeastimeille

Hankkeen omat nettisivut selkeästimeille.fi.