Selkeästi meille -tunnus

Selkeästi meille -tunnus, jossa neliön sisällä teksti Tämä palvelu on selkeästi meille.

Selkeästi meille -hanke (2020-2022) arvioi kognitiivista saavutettavuutta ja myöntää Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnusta arviointeihin osallistuville verkkopalveluille. Arvioinnit tekee saavutettavuustiimi, johon kuuluu kaksi kokemusasiantuntijaa ja heidän työtään koordinoiva saavutettavuuskoordinaattori.

Selkeästi meille -hanke on valtakunnallinen Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke.

Arviointi on avoin kaikille toimijoille

Arviointeihin voivat hakea mukaan kaikenlaiset organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset ja julkiset toimijat. Verkkopalvelu voi olla esimerkiksi nettisivu, mobiilisovellus tai muu sähköinen palvelu, kuten lipunmyyntilaite. Hanke tekee arviointeja kevääseen 2022 asti. Arviointi on organisaatiolle maksuton.

Mitä arvioinneissa tapahtuu?

Saavutettavuustestaajina työskentelevät kokemusasiatuntijat tekevät verkkopalvelussa tehtäviä, joiden avulla verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden ongelmia saadaan näkyviksi. Arvioinnissa hyödynnetään hankkeessa koostettua kognitiivisen saavutettavuuden kriteeristöä, jonka kehitystyö jatkuu koko hankkeen ajan. Prosessiin kuuluu testauksen ja arvioinnin lisäksi alku- ja lopputapaaminen sekä palautekysely. Arviointiprosessi kestää noin kuukauden.

Hanke ei arvioi teknistä saavutettavuutta

Arviointi keskittyy kognitiiviseen saavutettavuuteen eli siihen, että verkkopalvelua on helppo käyttää ja siellä olevaa tietoa on helppo ymmärtää. Saavutettavuustiimi ei arvioi verkkopalveluiden teknistä eli digipalvelulain vaatimusten mukaista saavutettavuutta.

Tunnus viestii kognitiivisen saavutettavuuden tärkeydestä

Arviointiin osallistunut organisaatio saa monipuolisen arvion verkkopalvelunsa kognitiivisesta saavutettavuudesta sekä konkreettisia suosituksia sen parantamiseen. Arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä hankkeen myöntämän Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen. Tunnuksen saanut organisaatio on edelläkävijä viestiessään kognitiivisen saavutettavuuden tärkeydestä.

Hakeminen arviointiin

Saavutettavuustiimi arvioi hankkeen aikana noin 15 verkkopalvelua. Viimeiset arvioinnit tehdään kevään 2022 aikana. Lisätietoa arviointiin hakemisesta hankkeen nettisivulta selkeästimeille.fi.