Sisällön ymmärrettävyys ja selkokieli

Pino Selkokirjoittajan tekstilajit -kirjoja

Selkokieli on yksi keino edistää saavutettavuutta.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan suomen yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Selkokieli on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokieltä voivat tarvita esimerkiksi kehitysvammaiset henkilöt, ikäihmiset ja muistisairaat henkilöt sekä henkilöt, jotka opettelevat suomen kieltä.

Näiden ryhmien lisäksi selkokielestä voivat hyötyä myös monet muut. Selkokeskus on arvioinut, että Suomessa on puoli miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat selkokieltä (2014).

Selkokieli on yksi keino edistää saavutettavuutta ja tuottaa helppokäyttöistä sisältöä verkkosivuille. Verkkosivusuunnittelussa selkokielen periaatteet auttavat hahmottamaan kielellisen ja kognitiivisen saavutettavuuden osa-alueita. Selkokielellä voidaan tuottaa koko palvelu tai tehdä siitä kieliversio selkokielellä.

Miksi selkokieltä tarvitaan?

Vaikea kieli estää monia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina kansalaisina yhteiskunnassa. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa.

Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada ymmärrettävää tietoa, mikä on itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys.

Selkokielen käyttö

Selkokieltä voi käyttää sekä puheessa että teksteissä. Selkokielellä voi julkaista monenlaisia tekstejä: painettuja tai verkkotekstejä, videoita, kuvasarjoja tai kuunneltavia tekstejä.

Selkokieltä voi puhua arkikeskusteluissa, haastatteluissa, opetustilanteissa tai asiakaspalvelussa. Kaikissa tilanteissa, joissa käytetään selkokieltä, tavoitteena on lisätä ihmisten mahdollisuuksia ymmärtää toisiaan.

Selkokielen periaatteet

Kirjoitetussa kielessä selkokielen periaatteet voi jakaa tekstin, sanaston ja kielen rakenteiden tasoille.

Selkokieli-sanalla tarkoitetaan usein myös vähän selkeämpää yleiskieltä. Varsinainen selkokieli ja yleiskieli on kuitenkin hyvä erottaa toisistaan. Periaatteena on, että selkokieli on vielä helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin yleiskieli.

Selkokeskus on kehittänyt selkokielen ohjeistusta Suomessa noin 30 vuotta. Lisäksi Selkokeskus antaa ohjeita selkojulkaisun kuvista ja taitosta, verkkojulkaisemisesta, selkopuheesta ja vuorovaikutuksesta.

Lisää aiheesta

Selkokeskuksen sivuilla on lisää tietoa selkokielestä, sen eri muodoista ja ohjeita, joilla selkokieltä voi tuottaa. Selkokeskus järjestää myös koulutuksia selkokielestä ja tuottaa selkokielisiä julkaisuja.