Suunnittele selkeitä lomakkeita

Verkkosivuilla olevien lomakkeiden tulisi olla teknisesti saavutettavia, selkeitä ja ymmärrettäviä. Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut verkkolomakkeet tekevät niiden täyttämisestä helppoa kaikille käyttäjille.

Lomakkeen elementtien, kuten esimerkiksi painikkeiden, on oltava riittävän suuria. Näin heikkonäköiset käyttäjät voivat erottaa ne paremmin, ja niitä on helppo painaa kosketusnäytöllisillä laitteilla.

Nimilaput (label)

Jokaisella lomake-elementillä on oltava nimilappu (label), josta käy ilmi, mitä kuhunkin lomakekenttään tulee kirjoittaa. Ruudunlukuohjelmat osaavat lukea nimilaput ääneen näkövammaisille käyttäjille.

Jos lomakkeessa olevaan tekstikenttään tulee siis kirjoittaa oma etunimi, nimilapussa tulisi lukea "Etunimi". Jos kentän täyttäminen on pakollista ennen lomakkeen lähettämistä, myös tämä on hyvä kertoa käyttäjälle nimilapussa.

Ohjeistus

Käyttäjälle tulee antaa riittävä ohjeistus lomakkeen täyttämistä varten. Lomakkeen jokaisen kentän kohdalla täytyy kertoa selvästi, mitä kyseiseen kohtaan tulee kirjoittaa. Nimilappu on hyvä pitää lyhyenä ja ytimekkäänä. Jos se ei tarjoa riittävästi ohjeistusta kentän täyttämiseen, voi ohjeen kirjoittaa tavallisena tekstinä kentän yläpuolelle.

On tärkeää kertoa myös, missä muodossa tieto tulee kirjoittaa lomakkeeseen. Jos johonkin tekstikenttään tulee esimerkiksi täyttää lukuarvo, käyttäjälle on kerrottava, erotetaanko desimaalit pilkulla vai pisteellä.

Osa lomakkeen termeistä on usein syytä selittää, jotta käyttäjät osaavat täyttää lomakkeen oikein. Käyttäjältä saatetaan esimerkiksi kysyä hänen bruttotulojaan, jolloin on hyvä kertoa, mitä termi tarkoittaa.

Palaute

Käyttäjälle on hyvä antaa palautetta lomakkeen täytöstä. Jos lomakkeessa on virheellisesti täytettyjä kenttiä, ne pitää ilmoittaa käyttäjälle mahdollisimman selkeästi ja tarkasti.

On syytä kertoa, mitkä kentät on täytetty virheellisesti ja antaa ohjeita virheiden korjaamiseksi.

Virheellisesti täytetyt kentät on hyvä sekä listata yhteen lomakkeen alkuun että ilmoittaa virheestä jokaisen virheellisesti täytetyn lomakekentän kohdalla.

Kun lomake on onnistuneesti lähetetty, käyttäjälle on annettava tästä palautetta. Palaute voidaan esimerkiksi esittää lomakkeen lähettämisen jälkeen omalla sivullaan.

Looginen järjestys

Suunnittele lomake niin, että täytettävät lomakekentät ovat loogisessa järjestyksessä.

Lomakkeen voi kuunnella ruudunlukuohjelmalla tai pyytää jotain toista henkilöä lukemaan sen ääneen. Tämä voi auttaa arvioimaan, kuinka looginen ja selkeä lomake on.

Näppäimistökäyttö

Varmista, että lomake voidaan täyttää käyttäen pelkkää näppäimistöä. Varmista, että myös monimutkaisemmat elementit, kuten esimerkiksi liukusäätimet toimivat ja ovat käytettävissä pelkällä näppäimistöllä.