Tekstin koko ja kirjasintyyppi

Tekstin koko

Verkkosivuilla tulee käyttää riittävän suurta ja selkeää fonttia. Tämä auttaa heikkonäköisiä ja usein myös lukihäiriöisiä käyttäjiä.

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tekstin kokoa. Osa käyttäjistä hyötyy paljon suuresta tekstikoosta, kun taas moni lukee mieluummin pienempää tekstiä.

Tekstin koolla sekä tekstin ja taustan välisellä tummuuskontrastilla on yhteys. Jos käytetty fontti on pientä, tummuuskontrastin tulisi olla suuri.

Käyttäjät voivat yleensä säätää tekstin kokoa selaimesta käsin. Osa saattaa käyttää ruutua suurentavia apuvälineitä, joilla tekstiä voidaan suurentaa.

Kaikilla käyttäjillä ei kuitenkaan ole apuvälineitä eivätkä käyttäjät aina osaa suurentaa tekstiä selainasetuksista. Tämän vuoksi on suositeltavaa lisätä verkkosivuille toiminto, jolla voidaan suurentaa tai pienentää tekstin kokoa.

Kirjasintyyppi

Tekstin kirjasintyyppi vaikuttaa olennaisesti selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Tähänkään ei ole olemassa yhtä oikeaa tai parasta vaihtoehtoa, sillä käyttäjät ja päätelaitteet ovat erilaisia.

Tavallisesti kuitenkin kannattaa suosia päätteettömiä sans-serif -tyylisiä fontteja.

Selkeästä fontista hyötyvät erityisesti näkövammaiset ja lukihäiriöiset käyttäjät sekä sellaiset, jotka selaavat verkkosivuja hieman vanhemmilla ja pieniresoluutioisilla (epätarkoilla) näytöillä.

Esimerkiksi usein käytetty pääteetön fontti Arial on usealle käyttäjälle melko hyvin luettava.

Päätteellisistä (serif) fonteista tunnetuin lienee Times New Roman.

Päätteellisten fonttien etu on yleensä se, että niissä eri kirjaimet ovat osittain paremmin tunnistettavissa. Esimerkiksi pienellä kirjoitettu l-kirjain ja isolla kirjoitettu I-kirjain näyttävät päätteettömillä fonteilla usein hyvin samanlaisilta.