Teknisen saavutettavuuden ohjeet (WCAG)

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1 – WCAG 2.1) on World Wide Web Consortiumin (W3C) laatima ohjeistus. W3C on kansainvälinen yhteisö, joka antaa suosituksia verkkosivujen sisällön esittämisestä.

WCAG 2.1 on laajassa käytössä ja sitä käytetään usein myös saavutettavuutta koskevan lainsäädännön pohjana. WCAG 2.1 sisältää useita suosituksia, joita käyttämällä verkkosisällöstä on mahdollista tehdä saavutettavampaa henkilöille, joilla on vammoja tai rajoitteita, ja osittain myös ikäihmisille. Suosituksia hyödynnetään verkkosivustojen kehittämisessä ja asiantuntijoiden tekemässä saavutettavuusarvioinnissa.

WCAG 2.1 -ohjeistus sisältää saavutettavan verkkosisällön periaatteita, yleisiä ohjeita ja testattavia onnistumiskriteerejä.

Tutustu WCAG 2.1 -ohjeistukseen kokonaisuudessaan W3C:n sivuilla.