WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeet

1. Havaittava

1.1 Tekstivastineet

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (Taso A)

1.2 Aikasidonnainen media

1.2.1 Pelkkä audio ja pelkkä video (tallennettu) (Taso A)

1.2.2 Tekstitys (tallennettu) (Taso A)

1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu) (Taso A)

1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä) (Taso AA)

1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu) (Taso AA)

1.2.6 Viittomakieli (tallennettu) (Taso AAA)

1.2.7 Pidennetty kuvailutulkkaus (tallennettu) (Taso AAA)

1.2.8 Mediavastine (tallennettu) (Taso AAA)

1.2.9 Pelkkä audio (suorissa lähetyksissä) (Taso AAA)

1.3 Mukautettava

1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A)

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys (Taso A)

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet (Taso A)

1.3.4 Asento (Taso AA)

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus (Taso AA)

1.3.6 Määrittele tarkoitus (Taso AAA)

1.4 Erottuva

1.4.1 Värien käyttö (Taso A)

1.4.2 Audion kontrollointi (Taso A)

1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (Taso AA)

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat (Taso AA)

1.4.6 Kontrasti (parannettu) (Taso AAA)

1.4.7 Hiljainen taustaääni tai ei taustaääntä (Taso AAA)

1.4.8 Visuaalinen esitystapa (Taso AAA)

1.4.9 Tekstiä esittävät kuvat (ei poikkeusta) (Taso AAA)

1.4.10 Responsiivisuus (Taso AA)

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti (Taso AA)

1.4.12 Tekstin välistys (Taso AA)

1.4.13 Sisältö osoittaessa tai kohdistaessa (Taso AA)

2. Hallittava

2.1 Käytettävissä näppäimistöltä

2.1.1 Näppäimistö (Taso A)

2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa (Taso A)

2.1.3 Näppäimistö (ei poikkeuksia) (Taso AAA)

2.1.4 Yhden merkin pikanäppäimet (Taso A)

2.2 Tarpeeksi aikaa

2.2.1 Säädettävä ajoitus (Taso A)

2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota (Taso A)

2.2.3 Ei ajoitusta (Taso AAA)

2.2.4 Keskeytykset (Taso AAA)

2.2.5 Uudelleentunnistautuminen (Taso AAA)

2.2.6 Aikakatkaisut (Taso AAA)

2.3 Sairauskohtaukset

2.3.1 Kolme välähdystä tai alle -raja-arvo (Taso A)

2.3.2 Kolme välähdystä (Taso AAA)

2.3.3 Animaatio vuorovaikutuksen yhteydessä (Taso AAA)

2.4 Navigoitava

2.4.1 Ohita lohkot (Taso A)

2.4.2 Sivuotsikot (Taso A)

2.4.3 Kohdistusjärjestys (Taso A)

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (Taso A)

2.4.5 Useita tapoja (Taso AA)

2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA)

2.4.7 Näkyvä kohdistus (Taso AA)

2.4.8 Sijainti (Taso AAA)

2.4.9 Linkin tarkoitus (vain linkeille) (Taso AAA)

2.4.10 Osioiden otsikot (Taso AAA)

2.5 Syötetavat

2.5.1 Osoitineleet (Taso A)

2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen (Taso A)

2.5.3 Nimilappu nimessä (Taso A)

2.5.4 Käyttö liikkeen avulla (Taso A)

2.5.5 Kohteen koko (Taso AAA)

2.5.6 Rinnakkaiset syötemekanismit (Taso AAA)

3. Ymmärrettävä

3.1 Luettava

3.1.1 Sivun kieli (Taso A)

3.1.2 Osien kieli (Taso A)

3.1.3 Epätavalliset sanat (Taso AAA)

3.1.4 Lyhenteet (Taso AAA)

3.1.5 Tekstin vaikeustaso (Taso AAA)

3.1.6 Ääntämys (Taso AAA)

3.2 Ennakoitava

3.2.1 Kohdistaminen (Taso A)

3.2.2 Syöte (Taso A)

3.2.3 Johdonmukainen navigointi (Taso AA)

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (Taso AA)

3.2.5 Muutos pyydettäessä (Taso AAA)

3.3 Syötteen avustaminen

3.3.1 Virheen tunnistaminen (Taso A)

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (Taso A)

3.3.3 Virheen korjausehdotus (Taso AA)

3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (oikeudellinen, taloudellinen, data) (Taso AA)

3.3.5 Ohjeet (Taso AAA)

3.3.6 Virheiden ennaltaehkäisy (kaikki) (Taso AAA)

4. Lujatekoinen

4.1 Yhteensopiva

4.1.1 Jäsentäminen (Taso A)

4.1.2 Nimi, rooli, arvo (Taso A)

4.1.3 Tilasta kertovat viestit (Taso AA)