WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeet

1. Havaittava

1.1 Tekstivastineet

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (Taso A)

1.2 Aikasidonnainen media

1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu) (Taso A)

1.2.2 Tekstitys (tallennettu) (Taso A)

1.2.3 Ääniselite tai mediavastine (tallennettu) (Taso A)

1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä) (Taso AA)

1.2.5 Ääniselite (tallennettu) (Taso AA)

1.2.6 Viittomakieli (tallennettu) (Taso AAA)

1.2.7 Laajennettu ääniselite (tallennettu) (Taso AAA)

1.2.8 Mediavastine (tallennettu) (Taso AAA)

1.2.9 Pelkkä audio (suorissa lähetyksissä) (Taso AAA)

1.3 Mukautettava

1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A)

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys (Taso A)

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet (Taso A)

1.3.4 Asento (Taso AA)

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus (Taso AA)

1.3.6 Määrittele tarkoitus (Taso AAA)

1.4 Erottuva

1.4.1 Värien käyttö (Taso A)

1.4.2 Audion kontrollointi (Taso A)

1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (Taso AA)

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat (Taso AA)

1.4.6 Kontrasti (lisätty) (Taso AAA)

1.4.7 Hiljainen taustaääni tai ei taustaääntä (Taso AAA)

1.4.8 Visuaalinen esitystapa (Taso AAA)

1.4.9 Tekstiä esittävät kuvat (ei poikkeusta) (Taso AAA)

1.4.10 Responsiivisuus (Taso AA)

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen kontrasti (Taso AA)

1.4.12 Tekstin välistys (Taso AA)

1.4.13 Sisältö osoittimen alla tai fokusoitaessa (Taso AA)

2. Hallittava

2.1 Käytettävissä näppäimistöltä

2.1.1 Näppäimistö (Taso A)

2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa (Taso A)

2.1.3 Näppäimistö (ei poikkeuksia) (Taso AAA)

2.1.4 Kirjainnäppäinoikotiet (Taso A)

2.2 Tarpeeksi aikaa

2.2.1 Säädettävä ajoitus (Taso A)

2.2.2 Keskeytä, pysäytä, piilota (Taso A)

2.2.3 Ei ajoitusta (Taso AAA)

2.2.4 Keskeytykset (Taso AAA)

2.2.5 Uudelleen tunnistautuminen (Taso AAA)

2.2.6 Aikarajat (Taso AAA)

2.3 Sairauskohtaukset

2.3.1 Kolme välähdystä tai alle -raja-arvo (Taso A)

2.3.2 Kolme välähdystä (Taso AAA)

2.3.3 Animaatio vuorovaikutuksen yhteydessä (Taso AAA)

2.4 Navigoitava

2.4.1 Ohita lohkot (Taso A)

2.4.2 Sivuotsikot (Taso A)

2.4.3 Fokusjärjestys (Taso A)

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (Taso A)

2.4.5 Useita tapoja (Taso AA)

2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA)

2.4.7 Näkyvä fokus (Taso AA)

2.4.8 Sijainti (Taso AAA)

2.4.9 Linkin tarkoitus (vain linkeille) (Taso AAA)

2.4.10 Osioiden otsikot (Taso AAA)

2.5 Syötetavat

2.5.1 Osoitineleet (Taso A)

2.5.2 Osoittimen peruutus (Taso A)

2.5.3 Nimilappu nimessä (Taso A)

2.5.4 Liikeohjaus (Taso A)

2.5.5 Kohteen koko (Taso AAA)

2.5.6 Rinnakkaiset syötemekanismit (Taso AAA)

3. Ymmärrettävä

3.1 Luettava

3.1.1 Sivun kieli (Taso A)

3.1.2 Osien kieli (Taso A)

3.1.3 Epätavalliset sanat (Taso AAA)

3.1.4 Lyhenteet (Taso AAA)

3.1.5 Lukemisen taso (Taso AAA)

3.1.6 Ääntäminen (Taso AAA)

3.2 Ennakoitava

3.2.1 Fokusointi (Taso A)

3.2.2 Syöte (Taso A)

3.2.3 Johdonmukainen navigointi (Taso AA)

3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen (Taso AA)

3.2.5 Muutos pyydettäessä (Taso AAA)

3.3 Syötteen avustaminen

3.3.1 Virheen tunnistaminen (Taso A)

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (Taso A)

3.3.3 Virheen korjausehdotus (Taso AA)

3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (lakiin perustuva, taloudellinen, data) (Taso AA)

3.3.5 Ohjeet (Taso AAA)

3.3.6 Virheiden ennaltaehkäisy (kaikki) (Taso AAA)

4. Lujatekoinen

4.1 Yhteensopiva

4.1.1 Jäsentäminen (Taso A)

4.1.2 Nimi, rooli, arvo (Taso A)

4.1.3 Tilasta kertovat viestit (Taso AA)