1.1.1 Ei-tekstimuotoinen sisältö

Kriteeri

Tarjoa tekstivastineet kaikelle ei-tekstimuotoiselle sisällölle siten, että sisältö voidaan muuttaa muihin tarvittaviin muotoihin, kuten isokokoiseksi tekstiksi, pistekirjoitukseksi, puheeksi, symboliksi tai yksinkertaisemmaksi kieleksi.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Onko käyttäjän kannalta olennaista informaatiota sisältäville kuville annettu kuvaava ja riittävän informaation sisältävä tekstivastine? Yleensä tekstivastine annetaan kuvalle alt­attribuutin avulla. Tekstivastineen informaatiosisällön riittävyyden arvioiminen saattaa joskin tuntua ongelmalliselta.

Linkitetyillä kuvilla ja lomakkeiden kuvapainikkeilla on kuvaava tekstivastine tai ­arvo. Mikäli kuva on linkin sisällä, on kuvan alt­attribuutin kuvattava linkin kohdetta. Kaikilla kontrollielementeillä (esim. lomakkeiden painikkeilla) on oltava kuvaava tekstivastine. 

Onko käyttäjän kannalta epäolennaisille kuville annettu määre alt="" tai toteutettu ne CSS-­taustakuvana? Tyhjä alt­määre on annettava esimerkiksi mikäli:

  • kuvalla ei ole käyttäjän kannalta järkevää sisältöä
  • kuva on pelkkä koriste
  • kuvan sisältö on kerrottu tekstimuodossa muualla

Huomioitavaa: Kuvissa on aina oltava alt­-määre, joko tyhjänä tai tekstisisällön omaavana.

Onko CAPTCHA tai muuta vastaavat ratkaisut toteutettu saavutettavasti? Käyttäjille on tarjolla audiovastine ja/tai toiminto on muuten toteutettu niin, että se on eri käyttäjäryhmien saavutettavissa. CAPTCHA tarkoittaa kuvaa tai muuta elementtiä, jonka avulla testataan onko käyttäjä ihminen.

Onko lomakkeiden kentillä kuvaavat nimilaput (label)? Jos label­-elementtiä ei voida käyttää, käytetään title-­attribuuttia.

Onko kaikelle muulle ei­tekstimuotoiselle sisällölle annettu tekstivastine? Esimerkiksi:

  • Aikasidonnaiselle medialle on annettu vähintään kuvaileva tunnistetieto eli selite (lisävaatimukset kriteerissä 1.2).
  • Testeille tai harjoituksille on annettu vähintään kuvaileva tunnistetieto, mikäli näiden esittäminen tekstinä vääristää sisällön merkityksen.
  • Jos ei-­tekstimuotoinen sisältö on ensisijaisesti tarkoitettu aikaansaamaan tietty aistinvarainen kokemus, niin tekstivastineet tarjoavat vähintään kuvailevan tunnistetiedon ei­tekstimuotoisesta sisällöstä.

Miten tarkistetaan

Tarkista HTML-­koodista kuvan tekstivastine. Mikäli luet tekstivastineen henkilölle, joka ei pysty näkemään kuvaa, tulee kuvan sisältö ja tarkoitus hänelle ymmärretyksi.

Tarkista linkitettyjen kuvien tekstivastine tai ­arvo sivun HTML-­koodista. Tekstivastine tai ­arvo tulee kuvata linkin kohdetta.

Tarkista sivun HTML-­koodista onko käyttäjän kannalta epäolennaisilla kuvilla alt­attribuutin arvo tyhjä, tai onko ne toteutettu CSS-taustakuvana.

Yleensä testinä on kuvana esitetty teksti, joka käyttäjän on toistettava tekstikenttään. Yleensä CAPTCHA tai muu vastaava ratkaisu löytyy lomakkeiden yhteydestä.

Tarkista sivun HTML­-koodista onko input­-elementeillä kuvaavat labelit. Tarkista myös, että labelit toimivat oikein (labelin for­-attribuutin arvo on yhdistetty input­-elementin id-­attribuuttiin). Lomakkeiden kentät tulisi testata myös ruudunlukuohjelmalla (lukeeko kenttien nimet oikein). Esimerkiksi: oikeanlainen toteutustapa:
<label for="nimi">Nimi:</label> <input type="text" name="nimi" id="nimi">
vääränlainen toteutustapa: 
<label for="kentta">Nimi:</label> <input type="text" name="nimi" id="nimi">

← Edellinen ohje
Seuraava ohje →1.2.1 Pelkkä audio ja pelkkä video (tallennettu)