1.3.1 Informaatio ja suhteet

Kriteeri (taso A)

Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Onko verkkosivun rakenne ja elementtien suhteet ilmaistu HTML-­kielen avulla tai vastaava informaatio on annettu tekstimuotoisena? Tämän kriteerin tarkoitus on varmistua siitä, että verkkosivun sisällön eri osien merkitys on ymmärrettävissä eri esitystavoilla. Sivun on esimerkiksi tarjottava sama informaatio ruudunlukuohjelman käyttäjälle kuin visuaalisten selainten käyttäjille. Sivustolla on käytettävä merkityksen ilmaisevaa (semanttista) HTML-­rakennetta ja elementtejä havainnollistamaan sivuston sisältöä avustaville ohjelmistoille (esim. ruudunlukuohjelmat).

On huolehdittava esimerkiksi siitä, että:

  • Lomakkeen nimilaput on yhdistetty syötekenttiin (input).
  • Otsikoita on käytetty oikein (<h1>, <h2>...).
  • Taulukon solut on yhdistetty oikeaan otsakkeeseen (header), taulukko on otsikoitu (caption) ja niissä on käytetty yhteenvetoja (summary).

Miten tarkistetaan

Tarkista onko sivuilla käytetty HTML-­kieltä elementtien merkitsemiseen. Sivu on kätevintä tarkistaa erillisellä työkalulla, esimerkiksi WebAIM:n Wave­-työkalulla. Testaa myös sivua ruudunlukuohjelmalla; tarjoaako sivusto havainnollistavaa tietoa? Kriteerissä tulee myös ottaa huomioon elementit, joissa on ohjelmallisesti toteutettua toiminnallisuutta. Esimerkkejä:

  • Jos span-­elementtiä klikatessa sivu avaa uuden sivun, mutta se on toteutettu normaalin linkityksen sijasta onclick­attribuutilla, kriteeri 1.3.1 ei täyty. Onclick-­attribuutti ja sen arvo ei tarjoa havainnollistavaa tietoa käyttäjälle.
  • Jos otsikoita on käytetty vain niiden visuaalisten efektien takia, esimerkiksi suuremman tekstin takia, kriteeri 1.3.1 ei täyty.
← Edellinen ohje1.2.9 Pelkkä audio (suorissa lähetyksissä)
Seuraava ohje →1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys