1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Kriteeri (taso A)

Kun sisällön esitysjärjestys vaikuttaa sisällön merkitykseen, oikea lukemisjärjestys voidaan selvittää ohjelmallisesti.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Onko HTML-­koodin kautta määrittyvä sisällön lukemisjärjestys looginen ja intuitiivinen? Mikäli HTML/DOM-­lähdekoodi on järjestykseltään looginen, täyttyy tämä kriteeri. Ei­-looginen koodi on CSS-­asettelulla mahdollista järjestää visuaalisesti merkitykselliseksi, mutta tällöin esimerkiksi ruudunlukuohjelmien käyttäjille järjestys jää epäloogiseksi. Huomioi myös sivulta ladattavien tiedostojen toiminta. Esimerkiksi PDF-­tiedostojen lukujärjestyksen tulee olla looginen.

Miten tarkistetaan

Poista selaimesta tyylitiedostot käytöstä ja tarkista onko sivun sisältö loogisessa lukujärjestyksessä. Usein navigaatiorakenteiden paikka suhteessa sisältöön saattaa poiketa tyylitiedostojen avulla asetellusta näkymästä, mutta tämä ei välttämättä tee sivun lukujärjestyksestä epäloogista. Mikäli esimerkiksi numeroidut kappaleet tai listat eivät ole loogisessa järjestyksessä, tämä kriteeri ei täyty. Vastaavasti luettelo (numeroimaton lista) voidaan esittää missä järjestyksessä tahansa.

← Edellinen ohje1.3.1 Informaatio ja suhteet
Seuraava ohje →1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet