1.4.1 Värien käyttö

Kriteeri (taso A)

Väriä ei käytetä ainoana visuaalisena keinona välittämään informaatiota, esittämään toimintoa, pyytämään vastausta tai korostamaan visuaalista elementtiä. 

Huomautus: Tämä onnistumiskriteeri käsittelee erityisesti värien havaitsemista. Havaitsemisen muut muodot käsitellään ohjeessa 1.3, mukaan lukien ohjelmallinen pääsy värien ja muiden visuaalisten esitystapojen koodaukseen.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Onko käytetty muitakin visuaalisia keinoja kuin väriä välittämään informaatiota verkkosivulla? Tämä kriteeri koskee vain värien käyttöä. Väri ei saa olla ainoa visuaalinen keino, kun:

  • Pyydetään vastausta
  • Osoitetaan toiminnallisuutta tai
  • Korostetaan elementtiä

Miten tarkistetaan

  • Tekstilinkeissä pelkkä väri on riittävä keino, mikäli linkkitekstin kontrastiero suhteessa ympäröivään tekstiin on suurempi kuin 3:1. Mikäli kontrastiero ei ole tarpeeksi suuri, on käytettävä muita visuaalisia keinoja, kun käyttäjä osoittaa linkkiä tai se on aktiivinen.
  • Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota lomakkeiden virheilmoituksiin, koska yleinen käytäntö on toteuttaa niiden virheilmoitukset merkitsemällä lomaketeksti esimerkiksi punaisella värillä. Tämän kriteerin täyttymiseksi virhe on värin lisäksi kerrottava käyttäjälle jollain muullakin tavalla.
← Edellinen ohje1.3.6 Määrittele tarkoitus
Seuraava ohje →1.4.2 Audion kontrollointi