1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Kriteeri (taso AA)

Seuraavanlaisten elementtien visuaalisessa esitystavassa kontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin on vähintään 3:1:

  • Käyttöliittymäkomponentit: Visuaalinen informaatio, joka vaaditaan käyttöliittymäkomponentin ja sen eri tilojen tunnistamiseen, lukuun ottamatta inaktiivisia komponentteja tai jos käyttäjäagentti määrittelee uuden sisällön visuaalisen esitystavan ja sisällön tuottaja ei ole sitä muokannut.
  • Graafiset objektit: Grafiikan osat, joita vaaditaan sisällön ymmärtämiseksi, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ulkoasu on olennainen tietosisällön välittämiseksi.

Kuvaus

Käyttöliittymäkomponenttien, esimerkiksi valikkopalkin, tulee erottua taustastaan riittävän hyvin niin, että sen sisältö ja rajat ovat helposti havaittavissa. Myös graafisissa objekteissa kuten kuvakkeissa on oltava riittävä kontrasti.

Tämä kriteeri koskee komponenttien ja taustan, tai kuvakkeen ja sen taustan välistä kontrastia. Kriteerit 1.4.3 ja 1.4.6 koskevat tekstin ja taustan välistä tummuuskontrastia.

Miten tarkistetaan

Tarkista käyttöliittymäkomponenttien kuten painikkeiden, lomakekenttien ja valikoiden tausta- tai reunavärin tummuuskontrastisuhde komponentin viereiseen väriin. Tummuuskontrastisuhteen tulee olla vähintään 3:1.

← Edellinen ohje1.4.10 Responsiivisuus
Seuraava ohje →1.4.12 Tekstin välistys