1.4.12 Tekstin välistys

Kriteeri (taso AA)

Sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieliä ja joka tukee seuraavia tekstin muotoilun ominaisuuksia, sisältöä tai toiminnallisuutta ei menetetä, jos asetetaan kaikki seuraavat muuttamatta mitään muuta tyylimääritystä:

  • Riviväliksi (rivin korkeudeksi) vähintään 1,5 kertaa kirjasinkoko.
  • Kappaleen jälkeisen tyhjän tilan kooksi vähintään 2 kertaa kirjasinkoko.
  • Kirjainväliksi vähintään 0,12 kertaa kirjasinkoko.
  • Sanojen väliksi vähintään 0,16 kertaa kirjasinkoko.

Poikkeus: Kielissä ja kirjoitustavoissa, joissa ei hyödynnetä yhtä tai useampaa ylläolevista ominaisuuksista, voidaan noudattaa kriteeriä vain niiden ominaisuuksien osalta, jotka soveltuvat kyseiseen kielen ja kirjoitustavan yhdistelmään.

Kuvaus

Tekstikappaleiden, rivivälien, sanojen ja kirjainten välistä etäisyyttä tulee voida kasvattaa ylläolevien arvojen mukaisiksi. Varmista, että tekstiä ei mene piiloon tai osittain päällekkäin sivun muiden elementtien kanssa, tai jos komponentteja ei pysty käyttämään tai niiden tekstiä lukemaan tekstin välistyksen muuttuessa.

Miten tarkistetaan

Muuta tekstin välistys minimiarvojen mukaiseksi, ja tarkista, että teksti pysyy luettavana.

← Edellinen ohje1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
Seuraava ohje →1.4.13 Sisältö osoittaessa tai kohdistaessa