1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa

Kriteeri (taso AA)

Jos hiiren osoittimen vieminen elementin päälle tai näppäimistön fokuksen siirtäminen elementtiin tuo näkyviin lisää sisältöä, seuraavat ehdot pätevät:

  • Piilotettavissa: on olemassa mekanismi, jolla näkyviin tulleen sisällön saa piilotettua siirtämättä hiirtä tai näppäimistön fokusta, lukuunottamatta tapausta jossa sisältö on syötevirheestä kertova teksti tai ei peitä tai korvaa muuta sisältöä
  • Osoitettavissa: Jos hiiren osoittimen vieminen elementin päälle tuo näkyviin uutta sisältöä, kohdistin voidaan viedä uuden sisällön päälle aiheuttamatta sisällön katoamista
  • Pysyvä: uusi sisältö pysyy näkyvissä kunnes hiiren kohdistin tai näppäimistöfokus on siirretty pois, käyttäjä on piilottanut sisällön tai sen sisältö ei ole validia

Poikkeus: uuden sisällön visuaalinen esitystapa määrittyy käyttäjäagentin toimesta, eikä sisällön tuottaja ole sitä muokannut.

Kuvaus

Joillain sivustoilla käytetään valikkoja tai ohjelaatikoita, jotka aukeavat itsestään, kun hiiren osoitin viedään niiden päälle tai näppäimistökohdistin viedään valikkoon. Jos tällaista halutaan käyttää, automaattisesti avattu sisältö täytyisi pystyä piilottamaan liikuttamatta hiiren osoitinta, esimerkiksi esc-näppäimellä. Toisaalta, sisällön täytyy pysyä näkyvissä jos kohdistin siirretään näkyviin tulleen sisällön pääälle ilman, että se katoaa. Sisältöä ei saa piilottaa automaattisesti.

← Edellinen ohje1.4.12 Tekstin välistys
Seuraava ohje →2.1.1 Näppäimistö