1.4.13 Sisältö osoittaessa tai kohdistaessa

Kriteeri (taso AA)

Jos osoittimen vieminen elementin päälle tai kohdistuksen siirtäminen elementtiin tuo näkyviin lisää sisältöä ja osoittimen tai kohdistuksen pois siirtäminen piilottaa sisällön, seuraavat ehdot pätevät:

  • Piilotettavissa: On olemassa mekanismi, jolla näkyviin tulleen sisällön saa piilotettua siirtämättä osoitinta tai kohdistusta, lukuun ottamatta tapausta, jossa sisältö on syötevirheestä kertova teksti tai se ei peitä tai korvaa muuta sisältöä.
  • Osoitettavissa: Jos osoittimen vieminen elementin päälle tuo näkyviin uutta sisältöä, osoitin voidaan viedä ilmestyneen sisällön päälle aiheuttamatta sen katoamista.
  • Pysyvä: Uusi sisältö pysyy näkyvissä kunnes osoitin tai kohdistus on siirretty pois, käyttäjä on piilottanut sisällön tai sen sisältö ei enää päde.

Poikkeus: käyttäjäagentti määrittelee uuden sisällön visuaalisen esitystavan, eikä sisällön tuottaja ole sitä muokannut.

Huomautus 1: Käyttäjäagentin määrittämä esitystapa on esimerkiksi selaimen työkaluvihjeet, jotka on toteutettu HTML:n title-attribuutin avulla.

Huomautus 2: Muokatut työkaluvihjeet, alavalikot ja muut ei-modaaliset ponnahdusikkunat ovat esimerkkejä sisällöstä, joka kuuluu tämän kriteerin alaan.

Kuvaus

Joillain sivustoilla käytetään valikkoja tai ohjelaatikoita, jotka aukeavat itsestään, kun hiiren osoitin viedään niiden päälle tai näppäimistökohdistin viedään valikkoon. Jos tällaista halutaan käyttää, automaattisesti avattu sisältö täytyisi pystyä piilottamaan liikuttamatta hiiren osoitinta, esimerkiksi esc-näppäimellä. Toisaalta, sisällön täytyy pysyä näkyvissä jos kohdistin siirretään näkyviin tulleen sisällön pääälle ilman, että se katoaa. Sisältöä ei saa piilottaa automaattisesti.

← Edellinen ohje1.4.12 Tekstin välistys
Seuraava ohje →2.1.1 Näppäimistö