1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Kriteeri (taso AA)

Jos käytetty teknologia voi tuottaa visuaalisen esityksen, käytetään informaation välittämiseen ennemmin tekstiä kuin tekstiä esittäviä kuvia, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • Mukautettava: Tekstiä esittävä kuva voidaan visuaalisesti mukauttaa käyttäjän vaatimusten mukaisesti;

  • Olennainen: Tietty tekstin esitystapa on olennainen välitettävälle informaatiolle.

Huomautus: Logotyypit (teksti, joka on osa logoa tai brändin nimeä) tulkitaan olennaisiksi.

Kuvaus

Onko vältetty tekstin tarpeetonta esittämistä kuvamuodossa? Tekstiä voidaan käyttää kuvamuodossa esimerkiksi:

  • Logoissa.
  • Silloin, kun informaatiota ei saada välitettyä oikein tekstimuotoisena.
← Edellinen ohje1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
Seuraava ohje →1.4.6 Kontrasti (parannettu)