2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa

Kriteeri (taso A)

Jos näppäimistön fokus voidaan siirtää sivun komponentille näppäimistörajapintaa käyttämällä, niin fokus voidaan siirtää myös pois kyseiseltä komponentilta pelkästään näppäimistörajapintaa käyttämällä. Mikäli tämä vaatii enemmän kuin muuttumattomia nuoli- tai tab-näppäimiä tai muita standardinmukaisia poistumismenetelmiä, käyttäjälle neuvotaan menetelmä fokuksen poissiirtämiseksi.

Huomautus: Koska mikä tahansa sisältö, joka ei täytä tätä onnistumiskriteeriä, voi haitata käyttäjän mahdollisuuksia käyttää koko sivua, täytyy kaiken verkkosivun sisällön (riippumatta siitä käytetäänkö sitä täyttämään muita onnistumiskriteereitä vai ei) täyttää tämä onnistumiskriteeri. Katso ohjeidenmukaisuuden vaatimus 5: Häiriöttömyys.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Näppäimistön fokus ei milloinkaan lukitu sivun mihinkään elementtiin. Jos näppäimistöllä voidaan siirtyä johonkin sivun elementtiin, siitä on mahdollista näppäimistön avulla myös pois. Tämä kriteeri ei ota kantaa siihen, onko näppäimistön avulla mahdollista päästä kaikkiin sivun fokusoitaviin elementteihin. Olennaista on vain se, että fokus ei jää jumiin. Huomioitavaa: Mikäli fokus on siirrettävissä elementistä jotenkin muuten kuin yleisimmillä tavoilla (esim. nuoli­- tai tab-­, tai ESC­-näppäimillä), tästä ohjeistetaan käyttäjää.

Miten tarkistetaan

Käy tabulaattori­ ja nuolinäppäimillä verkkosivu läpi. Sinun pitää pystyä liikkumaan sivustolla hankaluuksitta. Erityisen ongelmallisiksi ovat osoittautuneet monet yleisesti käytössä olevat JavaScript-­pohjaiset "slider" tai "scroller"-­sovellukset, joilla esitetään kuvasarjoja sivun jossain elementissä. Mikäli sivustolla käytetään tällaista sovellusta, sen toimivuus näppäimistöllä kannattaa aina tarkistaa.

← Edellinen ohje2.1.1 Näppäimistö
Seuraava ohje →2.1.3 Näppäimistö (ei poikkeuksia)