2.4.10 Osioiden otsikot

Kriteeri (taso AAA)

Sisällön organisoimiseen käytetään osioiden otsikoita.

Huomautus 1: Termiä "otsikko" käytetään tässä yleisessä mielessä, ja sillä tarkoitetaan otsikkotekstejä ja muita tapoja lisätä otsikoita erityyppiseen sisältöön.

Huomautus 2: Tämä onnistumiskriteeri kattaa osiot kirjoitetussa tekstissä, ei käyttöliittymäkomponenteissa. Käyttöliittymäkomponentit käsitellään onnistumiskriteerissä 4.1.2.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Sisältö on jäsennelty käyttäen väliotsikoita. Eri aiheita käsitteleville sisällön osille tulee antaa aihetta kuvaava otsikko, jotta sisällön lukeminen ja osioiden välillä liikkuminen on helpompaa.

← Edellinen ohje2.4.9 Linkin tarkoitus (vain linkeille)
Seuraava ohje →2.5.1 Osoitineleet