2.4.10 Osioiden otsikot

Kriteeri (taso AAA)

Sisällön organisoimiseen käytetään osioiden otsikoita.

Huomautus 1: Termiä "otsikko" käytetään tässä yleisessä mielessä, ja sillä tarkoitetaan otsikkotekstejä ja muita tapoja lisätä otsikoita erityyppiseen sisältöön.

Huomautus 2: Tämä onnistumiskriteeri kattaa osiot kirjoitetussa tekstissä, ei käyttöliittymäkomponenteissa. Käyttöliittymäkomponentit käsitellään onnistumiskriteerissä 4.1.2.