2.4.3 Kohdistusjärjestys

Kriteeri (taso A)

Jos verkkosivu voidaan navigoida järjestyksessä ja navigointijärjestykset vaikuttavat merkitykseen tai toimintoon, fokusoitavissa olevat komponentit vastaanottavat fokuksen merkityksen ja toimivuuden säilyttävässä järjestyksessä.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Onko verkkosivun navigoitavien elementtien (linkit, lomake­elementit yms.) navigointijärjestys looginen ja intuitiivinen? Navigointijärjestyksen loogisuus voidaan useimmiten selvittää navigoimalla sivu läpi tab­-näppäimellä. Sivun navigoitavien elementtien tulisi toimia loogisesti eli fokuksen tulisi siirtyä elementistä toiseen johdonmukaisesti. Kriteeri ei täyty esimerkiksi mikäli:

  • Navigaatioelementin linkkien tai lomakkeen kenttien järjestys on muutettu tabindex­-attribuutilla epäloogiseksi.
  • Navigaatiolinkistä avattu DHTML-alinavigaatio, joka liittyy olennaisesti ylempään tasoon, ei saa fokusta heti avaamisen jälkeen, vaan tähän päästäkseen näppäimistöä käyttävän käyttäjän on aloitettava sivun linkkien selaaminen sivun alusta.

Miten tarkistetaan

Navigoi verkkosivu läpi tab-­näppäimellä ja tarkista siirtyykö fokus elementistä toiseen loogisesti ja johdonmukaisesti. Tarkista myös löytyykö sivulta tabindex-­attribuutteja ja muuttavatko ne fokuksen järjestyksen epäloogisesti.

← Edellinen ohje2.4.2 Sivuotsikot
Seuraava ohje →2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)