2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Kriteeri (taso A)

Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessäohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille.

Lue lisää W3:n sivuilta.

Kuvaus

Voidaanko jokaisen linkin tarkoitus selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä ja sen kontekstista yhdessä? Linkkitekstin konteksti voi tarkoittaa esimerkiksi:

  • Ympäröivää kappaletta
  • Listaelementtiä
  • Taulukon solua
  • Taulukon otsikkoa

Miten tarkistetaan

Esimerkki: Linkattu teksti "Lue lisää" on riittävä toteutustapa kriteerin 2.4.4 toteuttamiseksi, mikäli samassa kappaleessa kerrotaan linkin tarkoitus selkeämmin. Mikäli "Lue lisää"­-linkki on kappaleen tai muun kontekstielementin ainoa sisältö, ei kriteeri täyty. Huomioitavaa: Samaan kohteeseen johtavilla linkeillä tulisi olla sama linkkiteksti, eri kohteisiin johtavilla linkeillä eri linkkiteksti.

← Edellinen ohje2.4.3 Kohdistusjärjestys
Seuraava ohje →2.4.5 Useita tapoja